U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 april 2016, 14.00u

Voorzitter
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
De voorzitter

Dames en heren, bij brief van 1 maart 2016 deelt de griffier van de Senaat mee dat ingevolge het ontslag van mevrouw Ingrid Lieten, die overigens vandaag jarig is, als Vlaams volksvertegenwoordiger één mandaat van deelstaatsenator vacant is geworden, dat aan de politieke formatie A toekomt.

De politieke formatie A heeft mij op 19 april 2016 een lijst overhandigd waarop zij de heer Rob Beenders aanwijst als deelstaatsenator. Die lijst is ondertekend door de meerderheid van de leden van de politieke formatie A.

Ik zal de door de politieke formatie A ondertekende voordrachtlijst aan de griffier van de Senaat betekenen.

Wij feliciteren de heer Rob Beenders met zijn nieuwe job.

Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.