U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid;
  • een eventuele decretale oplossing voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding;
  • de problemen met de aanbesteding van de elektronische enkelbanden;
  • de dreigende afschaffing van het gemengde waterpolo voor jongeren;
  • het ontslag van een topmanager bij de vzw Locate in Limburg, onderdeel van SALK;
  • de Vlaamse klimaatmaatregelen naar aanleiding van de eerste Vlaamse klimaattop;
  • de kwaliteit van de Syntra-opleidingen;
  • de doorlichting van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN);
  • de toename van het weigeren van zogenaamd onhandelbare kinderen in het basisonderwijs.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 20 april 2016 (pdf)

Opheffing agentschap Inspectie RWO

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet dat het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO) opheft en de taken van het agentschap naar andere diensten overhevelt. Dit kadert in de doelstelling uit het Vlaams regeerakkoord om de overheidsadministratie af te slanken.

Wijzigingen GES-decreet (decreet gezond en ethisch sporten)

Op de plenaire agenda tevens een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat een aantal wijzigingen beoogt aan het bestaande GES-decreet . Het ontwerp wil onder meer de fitnesscentra betrekken bij een bij een gezond, dopingvrij en ethisch sportbeleid. De subsidiëringscyclus voor organisaties voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling binnen het GES-decreet wordt jaarlijks in plaats van driejaarlijks.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters
292 (2015-2016)
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Philippe Muyters
293 (2015-2016)
van Björn Anseeuw aan minister Philippe Muyters
294 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de procedure voor de evaluatie van de Vlaamse ombudsman
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

MEDEDELING

Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters
292 (2015-2016)
van Ann Brusseel aan minister Liesbeth Homans, beantwoord door minister Philippe Muyters
293 (2015-2016)
van Björn Anseeuw aan minister Philippe Muyters
294 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
685 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Joris Poschet en Herman Wynants
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

VERZOEKSCHRIFT

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Cindy Franssen en Peter Persyn
707 (2015-2016) nr. 2
Verslaggevers
Cindy Franssen en Peter Persyn

VLAAMSE OMBUDSDIENST

Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de procedure voor de evaluatie van de Vlaamse ombudsman
Bespreking en stemming

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
685 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Joris Poschet en Herman Wynants
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.