U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 april 2016, 14.04u

Voorzitter
van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
558 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde zijn de stemmingen over de amendementen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 6, van Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

  91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  70 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 7, van Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

  91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  70 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 8, van Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

  91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  70 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 9, van Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

  91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  70 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 10, van Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

  91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  21 leden hebben ja geantwoord;
  70 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

  91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  64 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.