U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Güler Turan, Tine Soens en John Crombez betreffende het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) en de gevolgen ervan voor Vlaanderen.

Dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.

Bij mail van 17 maart 2016 hebben mevrouw Güler Turan en mevrouw Tine Soens verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 77, punt 5, van het Reglement van het Vlaams Parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

Mevrouw Turan heeft het woord over het al dan niet aanvatten van de bespreking.

Güler Turan (sp·a)

Voorzitter, de bespreking en de hoorzittingen in het kader van TTIP zijn op de agenda geplaatst naar aanleiding van het oorspronkelijke voorstel van resolutie van de sp.a-fractie, met inderdaad nog de heer Crombez hier in dit parlement. Dat was in februari 2015. Naar aanleiding daarvan zijn er hoorzittingen gehouden en is er een voorstel van resolutie van de meerderheid gekomen. We hebben beide voorstellen in de commissie samen behandeld. Daarom zou ik het compleet vinden om ook hier beide voorstellen van resolutie op de agenda te plaatsen en ze gezamenlijk te behandelen. Daarom vraag ik om ons voorstel van resolutie toe te voegen aan de agenda.

De voorzitter

De volksvertegenwoordigers die voorstander zijn van het aanvatten van de bespreking, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

De bespreking wordt aangevat.

Dames en heren, ik stel voor de bespreking samen te voegen met de bespreking van het voorstel van resolutie van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Marc Hendrickx betreffende het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) en de gevolgen voor Vlaanderen.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.