U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

 • een eventuele renovatieplicht bij de aankoop van een bestaande woning;
 • de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Brusselse lokale veiligheidsbeleid tegen radicalisering;
 • de acties van de luchtverkeersleiders en de gevolgen voor de regionale luchthavens;
 • onderwijsmaatregelen en een eventuele verlaging van de leerplichtleeftijd in de strijd tegen radicalisering;
 • de bekwaamheidsbewijzen voor islamleerkrachten;
 • de federale beslissingen inzake de lerarenpensioenen en de gevolgen voor het lopende loopbaandebat;
 • de problemen door het toenemend aantal examenbetwistingen in het hoger onderwijs;
 • de opvolging van Syriëgangers door de justitiehuizen;
 • het inspectieverslag over het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent;
 • de eventuele boskap voor zandontginning in Kaulille;
 • het begrotingsadvies van de Hoge Raad van Financiën.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 13 april 2016 (pdf)

Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP)

Het TTIP is een geplande handels- en investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika die tot de grootste vrijhandelszone ter wereld moet leiden. De onderhandelingen over het TTIP worden momenteel gevoerd tussen de Europese Commissie en de VS-administratie. Het vrijhandelsverdrag is niet onomstreden. Tegenstanders stellen dat het TTIP de multinationals bevoordeelt, het Europese sociale en duurzaamheidsmodel bedreigt en handelsbelangen voorrang geeft op het algemeen belang. De voorstanders wijzen op de economische groei, werkgelegenheid en welvaart die uit het wegwerken van de bestaande handelsbelemmeringen moeten voortvloeien. De plenaire vergadering bespreekt een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties over het TTIP en de gevolgen ervan voor Vlaanderen, en houdt de eindstemming.

Het voorstel van resolutie van de sp.a-fractie over het TTIP werd in de commissie verworpen. De indieners vragen de plenaire vergadering om het alsnog in de voltallige vergadering te agenderen. Daarover wordt gestemd bij zitten en opstaan.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
279 (2015-2016)
van Peter Van Rompuy aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
280 (2015-2016)
van Yasmine Kherbache aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
281 (2015-2016)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
282 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
558 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
279 (2015-2016)
van Peter Van Rompuy aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
280 (2015-2016)
van Yasmine Kherbache aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
281 (2015-2016)
van Björn Anseeuw aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
282 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van Güler Turan, Tine Soens en John Crombez
273 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Karim Van Overmeire
Bespreking
van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
558 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Karim Van Overmeire
Bespreking

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Güler Turan, Tine Soens en John Crombez
273 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Karim Van Overmeire
Hoofdelijke stemming
van Karl Vanlouwe, Ward Kennes, Rik Daems, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Marc Hendrickx
558 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Güler Turan en Karim Van Overmeire
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.