U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 maart 2016, 14.01u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Minister, ook van mij een gelukkige verjaardag. Ik wil nog een suggestie doen voor volgend jaar: als de voorzitter van het parlement verjaart, dan laat hij altijd een massa taarten aanrukken. (Gelach)

We hebben al een paar keren dit debat gevoerd en het dossier besproken. Als ik goed ben ingelicht, is er door Ghelamco, de bouwheer van een mogelijk Eurostadion, een nieuwe versie van een project-MER ingediend. Ghelamco beweert dat er sterk wordt ingezet op alternatieve vervoersmiddelen. Er zouden 5000 fietsenstallingen komen, 300 ondergrondse parkeerplaatsen voor bussen, een voetgangersbrug over de Romeinse steenweg en het tramproject zou worden verlengd. Men zou ook eventueel de af- en opritten van de A12 naar en van met de Ring rond Brussel verplaatsen. Ghelamco beweert dat deze nieuwe versie volledig past in het GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel.

Onze fractie – en met ons ook de Vlaamse Volksbeweging die volgende zondag een protestactie voert tegen de mogelijke komst van het Eurostadion – is nog altijd bezorgd over de impact op de mobiliteit en het leefmilieu van dit waanzinnige project. Hoe is dit te combineren met de mobiliteit op het Heizelplateau? We hebben hier de discussie gevoerd over het territoriale ontwikkelingsprogramma. Hoe is dit te combineren met andere projecten die op stapel staan? Ik verwijs naar NEO. Wat is uw eerste reactie op deze nieuwe versie van het project-MER? 

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voor alle duidelijkheid, er is geen project-MER ingediend op dit moment. Ik kom uiteraard niet tussen in deze procedure. Er loopt een volledig onafhankelijke MER-procedure. Er is niets ingediend, maar er is blijkbaar een soort van ontwerp van MER dat met verschillende diensten wordt besproken en pas gisteren aan hen is overgemaakt. Het gaat bijvoorbeeld over de diensten Mobiliteit die na een eerste lezing kunnen reageren en zeggen of dit inderdaad kan worden ingediend als een MER die voldoet aan de voorschriften.

Het gaat dus niet over een formele procedure die is opgestart. Ik heb op dit moment ook absoluut geen zicht op die tekst, en nogmaals, ik meng me daar niet in. Ik kan dus niet antwoorden op uw vraag.

Wat ik wel kan zeggen om uw bezorgdheid misschien weg te nemen, is het volgende: als die procedure voor een project-MER moet worden doorlopen, dan zullen alle elementen en alle effecten op het milieu grondig moeten worden bestudeerd, net als alle andere projecten die daar in de buurt worden gepland en de mobiliteit. Dat zal allemaal grondig uitgewerkt moeten zijn.

Op basis daarvan zal dan de milieueffectrapportage al dan niet door de MER-cel worden gevalideerd. In die fase zijn we absoluut nog niet. Dat komt pas later, denk ik.

Ik kan dus niet inhoudelijk ingaan op de tekst, omdat het om een ontwerp gaat dat gisteren blijkbaar is ingediend en met een aantal overheidsdiensten wordt afgetoetst. Het is echter absoluut geen formele projectprocedure.

Minister, ik heb er natuurlijk absoluut begrip voor dat u zegt u niet te kunnen mengen in een procedure. Ik heb trouwens niet gesproken van een project-MER, maar van een ontwerpproject. Het is echter zo dat men de politiek moet hebben om een aantal zaken duidelijk te maken.

Onze visie is heel duidelijk: zoals de situatie nu is, kunnen we ons absoluut niet akkoord verklaren met dit Eurostadion. Al dan niet een voetbalfan zijn, heeft niets met deze kwestie te maken. Het is een feit dat dit project een enorme impact zal hebben op de mobiliteit en op het leefmilieu, en dat heel de ring rond Brussel vast zal komen te zitten.

Zich niet mengen in een procedure, oké, maar ik denk dat u me wel enig zicht op de timing kunt geven. Wanneer wordt dit project-MER ingediend?

De voorzitter

De heer Ronse heeft het woord.

Minister, u weet dat wij zeer sceptisch staan ten aanzien van de timing en de waarschijnlijkheid dat daar op tijd een stadion zal komen. Ik acht de kans dat ik zelf kapitein ben van de Rode Duivels in 2018 groter dan dat dit er dan staat.

Wat me heel erg verbaast met betrekking tot het berichtje dat Ghelamco verstuurde, is dat Ghelamco erin al zegt na overleg te hebben vastgesteld dat hun plannen in overeenstemming zijn met de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Hoe komt het dat zij zoiets zeggen? Hebben ze met u of met uw administratie daaromtrent al overlegd en een bevestiging gekregen? Of kunt u die bewering hier in dit parlement ontkrachten?

De voorzitter

De heer Doomst heeft het woord.

Michel Doomst (CD&V)

Minister, het gevaar voor onze dierbare Ring lijkt me de ‘saucissonering’ van de dossiers. Een beetje voortbouwend op het scepticisme van de heer Ronse, naast het Eurostadion is er natuurlijk ook Uplace, en is er Neo, waarvan we het gewicht altijd apart wegen. In plaats van een saucissonering zou ik graag het totaalgewicht qua mobiliteit inschatten. Ik vraag dus dat de totaliteit van de projectworst ook zou worden ingeschat.

Wat de timing betreft, ik heb geen glazen bol, ik weet niet wanneer de initiatiefnemer een MER zal indienen en wanneer daar al dan niet een antwoord op komt. Daar kan ik dus geen antwoord op geven. Mijnheer Ronse, ik weet dat niet. Ik kan dat niet bevestigen. Ik heb daar geen enkele kennis van, laat dat duidelijk zijn.

Mijnheer Doomst, men moet inderdaad de totaliteit bekijken. Daarom is het ook zo dat het volledige mobiliteitsaspect natuurlijk in de volledige context moet worden bekeken. Dat geldt voor de milieueffectrapportage, maar het is ook zo dat de diensten van Mobiliteit en Openbare Werken daar ook heel nauw bij betrokken zijn. Ook zij zullen dus natuurlijk op dat vlak hun expertise laten doorwerken in dit project, zodat de totaliteit van alle effecten mee in rekening wordt gebracht. Op dit moment ben ik dus ook niet in staat om daar meer over te zeggen. Ik ben niet echt gevat ter zake, dus ik kan daar geen uitspraken over doen. Ik kan niet in een glazen bol kijken en voorspellingen doen.

Minister, wij zullen dit dossier natuurlijk verder opvolgen. Ik begrijp uw reactie dat u niet kunt tussenkomen in de procedure. Maar ik wil wel, zoals de collega’s, duidelijk stellen dat alles in één geheel moet worden bekeken. Daarom vraag ik naar die intergewestelijke mobiliteitsstudie, die ook al een tijdje is aangekondigd. Ik zal daar nog op terugkomen in de commissie. We kunnen inderdaad niet al die projecten los van elkaar zien. Mijn fractie kan zich absoluut niet terugvinden in de komst van het Eurostadion, zoals het er nu uitziet. Dat heeft absoluut niets te maken met het mogelijke organiseren van het EK 2020.  (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.