U bent hier

De voorzitter

Mevrouw de Bethune heeft het woord.

Sabine de Bethune (CD&V)

Voorzitter, minister-president, dames en heren, de burgeroorlog in Syrië duurt ondertussen al vijf jaar. In het kader van die burgeroorlog heeft zich een echte genocide ontwikkeld tegen het jezidivolk: mannen worden systematisch afgemaakt en vrouwen en meisjes systematisch verkracht, ze worden verkocht als slavinnen enzovoort. Het is een gruwel waar wij als westerse landen weinig tegen hebben gedaan of hebben kunnen doen.

In de nasleep daarvan zijn er een aantal projecten die de goede richting uitgaan. Ik heb via de media vernomen dat de Duitse deelstaat Baden-Württemberg een project heeft opgezet waarbij een Duitse psychotherapeut, Jan Kizilhan, is aangesteld om met een ploeg ter plekke in de kampen vrouwen en meisjes die zijn kunnen vluchten of zijn vrijgekocht, te ‘selecteren’ voor een intensieve therapeutische behandeling in Duitsland. Ze hebben daar 95 miljoen euro voor uitgetrokken. Er is een lijst opgemaakt van 2200 meisjes en vrouwen waarvan 1100 in Duitsland kunnen worden behandeld en geholpen. Daar is een periode van drie jaar voor uitgetrokken. Het budget is daaraan besteed en zal ook op zijn.

Er wordt een oproep gelanceerd naar de andere West-Europese landen – en ik lees daarin ook de deelstaten – om het project te steunen en om hulp te bieden voor de andere 1100 vrouwen en meisjes die perfect in aanmerking komen voor die therapie, maar waar geen geld meer voor is.

Minister-president, kunnen we vanuit Vlaanderen daarin meestappen? Bent u bereid om dat te doen in het kader van uw bevoegdheid? Dit is volgens mij een heel mooie opdracht voor onze regio.

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Mevrouw de Bethune, we delen dezelfde bekommernis. We hebben er al een paar keren over gepraat in de commissie. U weet dat ik in 2014 al 400.000 euro heb vrijgemaakt voor het Rode Kruis voor steun aan de getroffen jezidi, de oorlogsslachtoffers in Syrië en Irak. Ik heb dat gezegd naar aanleiding van een vraag van de heer Vanlouwe, waarbij verschillende leden zich hebben aangesloten. Ik heb vorig jaar nog eens bijkomend 150.000 euro vrijgemaakt voor Caritas voor hulp in het getroffen gebied. In de paasvakantie ga ik naar Koerdistan, waar ik een van de vluchtelingenkampen zal bezoeken waar het gruwelijke lot van die jezidimeisjes en -jongens tot uiting komt. Ik deel uw afschuw voor wat gebeurt met die meisjes. We hebben deze week in de media allemaal het verhaal gelezen. Ik deel die bekommernis volledig.

Ik heb de artikelen ook gelezen in de Duitse pers. Ik lees wel andere bedragen, namelijk 1 miljoen euro dat Baden-Württemberg vrijmaakt voor de universiteit van Dohuk om daar een instituut voor therapie op te richten om die meisjes en vrouwen te begeleiden. Ze gaan ook meisjes en jongens die naar Duitsland zijn gevlucht, helpen.

We hebben nog geen oproep gekregen. Ik lees ook dat men een beroep zou doen op medewerking van andere staten en deelstaten. Ook onze vertegenwoordiger in Berlijn heeft geen oproep gekregen. Hij heeft zelf proberen contact te leggen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Het spreekt vanzelf dat, als ik die vraag krijg, ik die zal bekijken, dat ik samen met collega Vandeurzen zal bekijken of en in welke mate wij daaraan kunnen bijdragen.

Sabine de Bethune (CD&V)

Minister-president, het verheugt me dat u bereid bent om dit project in overweging te nemen. We hebben ook een vertegenwoordiger in Genève. Misschien kunnen die vertegenwoordigers inderdaad enigszins het pad effenen voor u en contact opnemen met de deelstaten en de psychotherapeut in kwestie, die toch blijkbaar een mandaat had om zo’n oproep te lanceren. Als we als deelstaten, als regio’s in Europa de handen in elkaar slaan voor een dergelijk project, dan zouden we institutioneel op een mooie manier kunnen aantonen wat de eigenheid kan zijn van een deelstaat in een groot oorlogstafereel.

Vlaanderen is een vredesregio. Terecht wijst u daar steeds opnieuw op. U benadrukt het belang om daarvoor op te komen. Ik heb u daar in het verleden ook al een paar keer over aangesproken. Begrijp me niet verkeerd, ik steun dat verhaal, de herdenking, de steun aan het Rode Kruis en de VN, maar meer nog dan dat, meen ik, moeten we een aantal vlagprojecten uitkiezen waar we als deelstaat, met onze schaal, achter kunnen staan en waarbij we kunnen tonen dat we een verschil kunnen maken. Dit zou zo’n project kunnen zijn.

Minister-president Geert Bourgeois

Mevrouw de Bethune, we zijn alle twee geraakt door het verschrikkelijke lot van die meisjes en vrouwen. Zoals ik zei, zullen we dus zeker ingaan op een oproep. Er is geen contact opgenomen met ons. We gaan onze vertegenwoordiger in Genève daar niet op aanspreken. We hebben onze vertegenwoordiger in Berlijn, die natuurlijk bevoegd is voor heel Duitsland. Hij heeft nog niets ontvangen vanuit Baden-Württemberg. Dat kan natuurlijk nog komen. Het voorstel om eventueel samen te werken ter zake zullen we zeker in ogenschouw nemen.

Het is evident dat de bedragen die in de weekendkrant werden vermeld, absoluut onbereikbaar zijn voor ons. Als het zou gaan over 95 miljoen euro, dan is dat vier keer het totale ontwikkelingsbudget van Vlaanderen. Dat is oneindig vele keren groter dan het budget dat ik heb voor noodhulp.

Ik moet ook zeggen dat Baden-Württemberg gejumeleerd is met de provincie Dohuk. Ze hebben daar dus zeer intense samenwerkingsverbanden mee. Als ik de Duitse pers lees, dan zou het gaan over ongeveer 1 miljoen euro dat zou worden geïnvesteerd in “die Gründung und der Aufbau eines Instituts an der Universität Dohuk”. Dat is dus een ander bedrag. Het gaat ook, denk ik, over het mee sturen van experts, over het mee laten helpen ter plaatse, maar ook in Duitsland. Er kan worden bekeken of daar expertise voor kan worden vrijgemaakt.

Sabine de Bethune (CD&V)

Ik denk dat er ter zake expertise bestaat in Vlaanderen bij onze universiteiten. Onze therapeuten zullen zeker bereid zijn om daaraan mee te werken. Het bedrag moet natuurlijk realistisch zijn. We zijn er niet toe gehouden om heel de last van een dergelijk project te dragen, maar er zal in Vlaanderen wel een groot draagvlak voor zijn dat we ons steentje bijdragen. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.