U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 maart 2016, 14.01u

Voorzitter
Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de CD&V-fractie zijn in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid mevrouw Martine Fournier als vast lid vervangen door mevrouw An Christiaens en mevrouw An Christiaens als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Martine Fournier.

Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.