U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van Robrecht Bothuyne, Jan Hofkens, Ann Brusseel, Sonja Claes, Miranda Van Eetvelde en Matthias Diependaele houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) over het systeem van erkenningen van opleidingen inzake het stelsel betaald educatief verlof (BEV).

Is het parlement het eens met dat voorstel tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Dan stel ik voor dat de motie van Robrecht Bothuyne, Jan Hofkens, Ann Brusseel, Sonja Claes, Miranda Van Eetvelde en Matthias Diependaele houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) over het systeem van erkenningen van opleidingen inzake het stelsel betaald educatief verlof (BEV) onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de motie van Robrecht Bothuyne, Jan Hofkens, Ann Brusseel, Sonja Claes, Miranda Van Eetvelde en Matthias Diependaele houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) over het systeem van erkenningen van opleidingen inzake het stelsel betaald educatief verlof (BEV).

De bespreking is geopend.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, ik zal de collega’s geruststellen: u hebt gelezen dat die moties bijzonder gelijkaardig zijn. Het gaat uiteraard over dezelfde problematiek, namelijk alle opleidingsincentives die vanuit de Vlaamse overheid ten aanzien van werknemers worden gegeven: betaald educatief verlof, opleidingscheques en aanmoedigingspremies voor opleiding.

Mijnheer Van Malderen, dat staat woordelijk in de toelichting bij de motie: zowel in de motie waarin we een onderzoek vragen door het Rekenhof, als ook in de motie waarover het nu gaat, namelijk die waarin we op basis van artikel 71 van ons reglement advies vragen aan de SERV, aan de sociale partners, over de besluitvorming met betrekking tot de opleidingen die we wensen te ondersteunen met alle opleidingsincentives – dus niet alleen met het betaald educatief verlof. We willen aan de sociale partners vragen hoe zij die erkenningsprocedures in de toekomst willen laten verlopen, rekening houdend en wetend dat zij bezig zijn, in overleg met de regering, met de opmaak van een eengemaakt opleidingsondersteuningsinstrument, waar we allemaal kamerbreed achter staan.

We willen de sociale partners niet alleen betrekken, maar ook responsabiliseren in dit debat, met de focus de kwakzalvers eruit te halen en de opleidingen voor werknemers die relevant zijn voor de inzetbaarheid en weerbaarheid van de werknemers op de arbeidsmarkt, over te houden. Daarom de twee moties: een met een advies voor een audit bij het Rekenhof en een andere waarbij we de sociale partners vragen voor advies om dezelfde procedure te gaan doorlichten en op die manier een herwerkte procedure te kunnen meenemen in een eengemaakt opleidingsondersteuningsinstrument.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de stemming over het amendement en de hoofdelijke stemming over de motie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.