U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, ik zou de toevoeging aan de agenda willen vragen van twee moties, een tot onderzoek door het Rekenhof naar het systeem van erkenningen van opleidingen inzake het stelsel betaald educatief verlof, en een houdende raadpleging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het systeem van erkenningen van opleidingen inzake het stelsel betaald educatief verlof.

Naar mijn interpretatie van het reglement is dat niet echt bij spoed. Het is alleen een toevoeging aan de agenda. Het is ook niet noodzakelijk dat die samen behandeld worden, want ze zijn gesteund op twee afzonderlijke bepalingen van het reglement. Maar dat laat ik uiteraard geheel aan uw wijsheid over.

De voorzitter

We zullen daar in de loop van de vergadering over beslissen, zoals dat naar gewoonte gebeurt.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.