U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het verzoekschrift over de premie voor psychiatrisch verpleegkundigen in de Vlaamse kinderpsychiatrische diensten.

De heer Bertels, verslaggever, heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

De commissie Welzijn werd inderdaad gevat door een verzoekschrift over de premie van psychiatrische verpleegkundigen in de Vlaamse kinderpsychiatrische diensten. In het verzoekschrift werd door de verpleegkundigen gehekeld dat ze wel in aanmerking komen om de bijzondere beroepstitel en de bijzondere beroepsbekwaamheid te krijgen, maar niet de bijhorende premie. De commissie besprak dit verzoekschrift in haar vergadering van 25 november 2015 en 16 februari 2016. De commissie heeft zich aangesloten bij het antwoord van de bevoegde minister, de minister van Welzijn, dat verwijst naar de Vlaamse en federale regelgeving ter zake en eveneens omschrijft op welke wijze deze regelgeving kan worden gewijzigd. De commissie stemt in met het voorstel van de commissievoorzitter om het antwoord van de Vlaamse Regering aan de indiener van het verzoekschrift te bezorgen.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.