U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het verzoekschrift over de kindkorting bij de berekening van het inkomenstarief in de kinderopvang.

Mevrouw van der Vloet, verslaggever, heeft het woord.

In oktober 2015 werd een verzoekschrift ingediend over de kindkorting bij de berekening van het inkomenstarief in de kinderopvang. De vraag ging over het gewijzigde element in de berekening met betrekking tot de kindkorting, die tot voorheen ging tot het jaar waarin het kind 25 jaar werd. Sinds mei 2015 is de leeftijd verlaagd naar 12 jaar. De commissie heeft het antwoord aan de minister gevraagd. Minister Vandeurzen heeft dan geantwoord dat de regel rond de korting van de kinderlast een politieke keuze was bij het opstellen van het regeerakkoord. Het was een van de maatregelen die volgens de Vlaamse overheid moest leiden tot hogere inkomsten uit het inkomenstarief voor kinderopvang. Dit was budgettair noodzakelijk en conform de beleidskeuze in het Vlaams regeerakkoord inzake het verhogen van de gebruiksbijdragen.

De minister geeft nog mee dat de kindkorting nog altijd zeer ruim en zeer sociaal is. De regering komt niet terug op de eerdere beslissing. Er is ook nog altijd de mogelijkheid om een OCMW-tarief aan te vragen bij het OCMW van de woonplaats.

De aanwezige leden van de commissie stemden in om dit antwoord te bezorgen aan de indiener van het verzoekschrift. Tot zover het verslag.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.