U bent hier

In de kijker

Nieuw parlementslid

Na de goedkeuring van zijn geloofsbrieven legt Bert Moyaers de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij volgt Ingrid Lieten op, die ontslag nam.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • het schoolvervoer van kinderen uit asielcentra door De Lijn;
  • de vergroening van de busvloot van De Lijn en de aankoop van nieuwe dieselbussen;
  • de staking bij de Scheldeloodsen;
  • het gemeenschappelijke Belgische standpunt op de Europese landbouwtop van 14 maart;
  • de CETA-onderhandelingen tussen de Europese Unie en Canada;
  • de toegang tot het Centraal Wapenregister in de strijd tegen illegale wapenhandel;
  • problemen bij het multifunctioneel gebruik van scholen gebouwd door Scholen van Morgen;
  • extra lesuren in kansarme wijken;
  • de gevolgen van het verdwijnen van de NMBS-fietspunten;
  • de benoeming van een burgemeester in de faciliteitengemeente Linkebeek.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 2 maart 2016 (pdf)

Motie belangenconflict tegen verlenging kerncentrales Doel 1 en 2

De Federale Regering besliste om de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar te verlengen en diende daartoe een wetsontwerp in. De fracties sp.a en Groen vinden dat die beslissing het Vlaamse beleid ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare energie schaadt, omdat ze het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie aantast. Daarom dienden leden van Groen en sp.a een motie tot instelling van een belangenconflict in tegen die federale beslissing. Om aangenomen te worden, moet een motie belangenconflict drie vierde van de uitgebrachte stemmen krijgen. Als de motie wordt aangenomen,wordt de procedure van het betwiste wetsontwerp geschorst voor overleg met de gewesten.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
225 (2015-2016)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
232 (2015-2016)
van Martine Fournier aan minister Ben Weyts, beantwoord door minister Liesbeth Homans
233 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid
Eedaflegging van het nieuwe lid

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
223 (2015-2016)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
225 (2015-2016)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
232 (2015-2016)
van Martine Fournier aan minister Ben Weyts, beantwoord door minister Liesbeth Homans
233 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van Joris Vandenbroucke, Björn Rzoska, Rob Beenders, Johan Danen, Bruno Tobback en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
650 (2015-2016) nr. 1
Bespreking
namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Jan Bertels, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck
658 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck

HOOFDELIJKE STEMMING

van Joris Vandenbroucke, Björn Rzoska, Rob Beenders, Johan Danen, Bruno Tobback en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
650 (2015-2016) nr. 1
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.