U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • de invulling van de gemeenschapsdienst;
  • de vaccinatie tegen blauwtong;
  • het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval;
  • nieuwe besparingen in het jeugdwerk;
  • het gecoördineerde vrijwilligersbeleid;
  • maatregelen tegen armoede op Vlaams niveau wegens het uitblijven van het federale actieplan;
  • valse bekwaamheidsattesten voor een voorlopig rijbewijs;
  • het zorg- en infopunt in Zeebrugge van het CAW Noord-West-Vlaanderen;
  • de wachtlijsten bij de justitiehuizen;
  • de aanpak van cyberpesten.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 24 februari 2016 (pdf)

Vlaamse doelgroepenbeleid

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor het doelgroepenbeleid inzake tewerkstelling. Het doelgroepenbeleid bevat maatregelen om de tewerkstelling te bevorderen van doelgroepen die omwille van een specifiek groepskenmerk een nadeel ondervinden op de arbeidsmarkt. De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord afgesproken om te focussen op nog slechts drie doelgroepen: jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Het ontwerp van decreet dat invulling geeft aan deze bepalingen uit het Vlaams regeerakkoord ligt in de plenaire vergadering voor ter bespreking en voor de eindstemming.

Actualiteitsdebat over de uitvoering van het masterplan hervorming secundair onderwijs

Op vraag van sp.a en Groen werd een actualiteitsdebat over de hervorming van het secundair onderwijs toegevoegd aan de plenaire agenda naar aanleiding van verklaringen van de Open Vld-voorzitter en van de ministers Sven Gatz en Hilde Crevits over de uitvoering van het masterplan.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ontslag van een Vlaams volksvertegenwoordiger
Ingekomen documenten en mededelingen
van Jan Hofkens aan minister Philippe Muyters
207 (2015-2016)
van Mathias De Clercq aan minister Philippe Muyters
208 (2015-2016)
van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
218 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Jan Hofkens aan minister Philippe Muyters
207 (2015-2016)
van Mathias De Clercq aan minister Philippe Muyters
208 (2015-2016)
van Sofie Joosen aan minister Joke Schauvliege
209 (2015-2016)
van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
218 (2015-2016)
van Katia Segers aan minister Jo Vandeurzen
219 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
607 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Yasmine Kherbache en Grete Remen
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
607 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Yasmine Kherbache en Grete Remen
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
608 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Sabine Vermeulen
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 24 februari 2016 gehouden actualiteitsdebat over de uitvoering van het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.