U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 februari 2016, 14.07u

Voorzitter
Oprichting van een commissie
De voorzitter

Dames en heren, het Uitgebreid Bureau van maandag 15 februari 2016 stelt voor een Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen op te richten.

De commissie zou zijn samengesteld uit vijftien vaste en vijftien plaatsvervangende leden en eventueel toegevoegde leden.

De commissie zou worden voorgezeten door de heer Jan Peumans en drie ondervoorzitters tellen: de heren Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz en Hermes Sanctorum-Vandevoorde.

De commissie zou als bevoegdheid de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen hebben, met uitzondering van de vragen om uitleg en de interpellaties omtrent klimaatbeleid, die zullen worden behandeld in de bevoegde vaste beleidscommissies.

De commissie zou haar werkzaamheden voor het zomerreces 2016 dienen af te sluiten.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met de oprichting, benaming, samenstelling en bevoegdheid van de Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen? (Instemming)

De lijst met de door de fracties voorgedragen vaste, plaatsvervangende en toegevoegde leden werd op de banken rondgedeeld.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik verkozen

tot vast lid

de heer Piet De Bruyn
de heer Andries Gryffroy
de heer Jan Peumans
de heer Axel Ronse
de heer Wilfried Vandaele
mevrouw Sabine Vermeulen
de heer Robrecht Bothuyne
de heer Dirk de Kort
mevrouw Tinne Rombouts
mevrouw Valerie Taeldeman
mevrouw Gwenny De Vroe
de heer Willem-Frederik Schiltz
de heer Rob Beenders
de heer Bruno Tobback
de heer Hermes Sanctorum-Vandevoorde

en tot plaatsvervangend lid

de heer Björn Anseeuw
de heer Jelle Engelbosch
mevrouw Sofie Joosen
de heer Jos Lantmeeters
mevrouw Lieve Maes
de heer Bart Nevens
de heer Lode Ceyssens
de heer Jenne De Potter
de heer Bart Dochy
mevrouw Katrien Partyka
de heer Marino Keulen
mevrouw Mercedes Van Volcem
mevrouw Michèle Hostekint
de heer Joris Vandenbroucke
de heer Björn Rzoska

De heer Stefaan Sintobin zal als toegevoegd lid zitting hebben in de commissie.

Ik roep de commissie bijeen op maandag 29 februari 2016 om 14.30 uur in de Jan Van Eyckzaal voor de regeling van de werkzaamheden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.