U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over het verdwijnen van het 'zwartepuntenprogramma' inzake verkeersveiligheid
Actuele vraag over de aanpak van oude en nieuwe gevaarlijke punten in het verkeer
Actuele vraag over de brief van Toerisme Vlaanderen omtrent de opvang van vluchtelingen in vakantiecentra
Actuele vraag over de brief van Toerisme Vlaanderen omtrent de opvang van erkende asielzoekers in vakantiecentra
Actuele vraag over de brief van Toerisme Vlaanderen aan de vakantiecentra en jeugdverblijfcentra met betrekking tot de opvang van vluchtelingen
Actuele vraag over de opvang van asielzoekers in vakantiecentra
Actuele vraag over de evoluties binnen de voorschoolse kinderopvang
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
183 (2015-2016)
Actuele vraag over stoppende onthaalouders
Actuele vraag over de nood aan verdere deregulering in de sector van de kinderopvang, naar aanleiding van de nieuwe cijfers over het dalend aantal opvanginitiatieven voor gezinsopvang
Actuele vraag over de verhardingsstop in het Vlaams ruimtelijk beleid
Actuele vraag over de gevolgen voor de Vlaamse audiovisuele sector van de beslissing van Telenet om niet langer te investeren in het Mediafonds
van Ortwin Depoortere aan minister Hilde Crevits
187 (2015-2016)
Actuele vraag over onderwijs in de moedertaal
Actuele vraag over onderwijs in een andere moedertaal dan het Nederlands
Actuele vraag over de schorsing van uitvoeringsbesluiten bij het Maatwerkdecreet door de Raad van State
Actuele vraag over de schorsing van uitvoeringsbesluiten bij het Maatwerkdecreet door de Raad van State
Actuele vraag over de schorsing van uitvoeringsbesluiten bij het Maatwerkdecreet door de Raad van State
Actuele vraag over de schorsing van uitvoeringsbesluiten bij het Maatwerkdecreet door de Raad van State

BESPREKINGEN

Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2014
van de Vlaamse Regering
547 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2014
van de Vlaamse Regering
547 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de Vlaamse openbare statistieken
Motie tot besluit van de op 14 januari 2016 door Chris Janssens in commissie gehouden interpellatie tot viceminister-president Hilde Crevits over de haperende controle op de Franstalige faciliteitenscholen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.