U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • het einde van het 'zwartepuntenprogramma' inzake verkeersveiligheid;
  • de brief van Toerisme Vlaanderen over de opvang van vluchtelingen in vakantiecentra;
  • de nieuwe cijfers inzake de voorschoolse kinderopvang;
  • de verhardingsstop in het ruimtelijke beleid;
  • de gevolgen van de beslissing van Telenet om niet langer te investeren in het Mediafonds;
  • onderwijs in een andere moedertaal dan het Nederlands;
  • de schorsing van de uitvoeringbesluiten bij het Maatwerkdecreet.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 3 februari 2016 (pdf)

Algemene rekening 2014

De plenaire vergadering stemt over het ontwerp van decreet dat de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 vastlegt. De algemene rekening is het sluitstuk van de parlementaire begrotingscyclus.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Ortwin Depoortere aan minister Hilde Crevits
187 (2015-2016)
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Ortwin Depoortere aan minister Hilde Crevits
187 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
547 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
547 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.