U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 januari 2016, 14.15u

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

TOESPRAAK

Toespraak van mevrouw Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, over Europa en Vlaanderen: een sterk partnerschap voor economische en sociale vooruitgang

WEKELIJKS VRAGENUUR

geschrapt .
Actuele vragen
geschrapt .
Actuele vragen
toegevoegd .
van Björn Anseeuw aan minister Liesbeth Homans
161 (2015-2016)
Actuele vraag over de sociale woonleningen
toegevoegd .
Actuele vraag over de voorwaarden voor het toekennen van een sociale woonlening
toegevoegd .
Actuele vraag over de resultaten van de bespreking van de Brusselse tunnelproblematiek op het Overlegcomité
toegevoegd .
Actuele vraag over de economische en mobiliteitsgevolgen voor Vlaanderen van de gebrekkige toestand van de Brusselse weginfrastructuur
toegevoegd .
Actuele vraag over de wachttijden voor de thuisbegeleiding van personen met een autismespectrumstoornis
toegevoegd .
Actuele vraag over de aanpak van de problematiek van tienerpooiers die jonge meisjes in de prostitutie lokken
toegevoegd .
Actuele vraag over het onderzoeksrapport van Child Focus betreffende de slachtoffers van tienerpooiers
toegevoegd .
Actuele vraag over de conclusies uit het rapport van Child Focus betreffende de problematiek van de tienerpooiers
toegevoegd .
van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
169 (2015-2016)
Actuele vraag over de aanpak van tienerpooiers
toegevoegd .
van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
170 (2015-2016)
Actuele vraag over de problematiek van de tienerpooiers
toegevoegd .
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
171 (2015-2016)
Actuele vraag over de opvolging van de Te Gek!?-campagne
toegevoegd .
van Rik Daems aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
172 (2015-2016)
Actuele vraag over de economische gevolgen van een eventuele herinvoering van grenscontroles in de Schengenzone
toegevoegd .
Actuele vraag over de recente beslissing van de Raad van State om een leerling met een B-attest toch te laten overgaan in dezelfde richting en het beperken van de verdere juridisering met betrekking tot het aanvechten van beslissingen van klassenraden
toegevoegd .
Actuele vraag over de omkadering van het aanspreekpunt onderwijs voor deradicalisering en tegendiscours
toegevoegd .
Actuele vraag over de verklaring van de minister betreffende het afmaken van het schooljaar door kinderen die met hun familie illegaal in het land verblijven

BESPREKING

toegevoegd .
Voorstel van decreet houdende het toeristische logies

HOOFDELIJKE STEMMING

toegevoegd .
Voorstel van decreet houdende het toeristische logies

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.