U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 januari 2016, 14.05u

Voorzitter
van Johan Verstreken aan minister Ben Weyts
153 (2015-2016)
De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken (CD&V)

Voorzitter, ik zie u al kijken omdat het niet over Limburg gaat. Grapje!

Het heeft niet enkel met Oostende te maken, maar met veel meer. Gen4Wave is een project inzake hernieuwbare energie dat te maken heeft met de golven en de getijden. Dat is een bijzonder innovatief project dat belangrijk is voor heel Vlaanderen en onze uitstraling op Europees en wereldvlak.

Er is een akkoord met de Universiteit Gent en de KU Leuven om daaromtrent samen te werken. Er is al in middelen voorzien via het Herculesproject. Wat is de stand van zaken? Het Herculesproject is beperkt in tijd. Uw kabinet en uw administratie zouden een handje kunnen helpen om dit mooie project op de Noordzee te realiseren dat ook van belang is voor de achterhavens. Men zou daar ook een casco kunnen bouwen om onderzoeken te doen. Voor hernieuwbare energie is dit een heel mooi project. Wat is de stand van zaken omtrent de financiering?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik deel uw appreciatie over het project. Het gaat eigenlijk om een 2-in-1-gebouw met enerzijds een sleeptank die vooral zal worden gebruikt door het Waterbouwkundig Laboratorium, een Vlaamse overheidsdienst, en anderzijds een golfbak die vooral door de universiteiten zal worden gebruikt. De totale kostprijs bedraagt meer dan 30 miljoen euro. De grootste kost, namelijk 21 miljoen euro, is voor het gebouw. De inrichting kost veel minder. We willen daarvoor een serieuze financiële inspanning doen, maar de besprekingen lopen nog over enkele elementen: enerzijds de afspraken met betrekking tot het gebruik en anderzijds het open karakter. Als Vlaamse overheid moeten we garanderen dat de investeringen die we doen, enigszins neutraal zijn en ter beschikking staan van meerdere partners. We zullen niet iets construeren dat exclusief wordt gebruikt door deze of gene partij. Die discussies lopen nog.

Ik begrijp dat de universiteiten aandringen op een zo snel mogelijke beslissing. Zuiver op de letter bekeken, moet er in 2017 conform de Herculesreglementering een beslissing worden genomen. Ik deel uw appreciatie voor het project en de wil om daarin zo snel mogelijk te gaan.

Johan Verstreken (CD&V)

Het is van belang voor de mariene en maritieme sector. Het is innoverend. Ik ben blij dat u daar positief tegenover staat. Is de financiering gedeeld? Is er ook een stuk federale financiering?

De voorzitter

De heer Anseeuw heeft het woord.

Björn Anseeuw (N-VA)

Voorzitter, dit soort investeringen zou inderdaad een zeer goede zaak zijn voor Oostende. Het past zeer goed binnen de Blue Energy-strategie die de Oostendse haven nu al uitrolt. Ik vind het dan ook belangrijk dat het er komt, maar ik wil toch een kanttekening maken.

Er is een pijnpunt waar we niet blind voor mogen zijn: er is een grote verwevenheid tussen vooral de lokale overheid in Oostende en de private sector. Het is die verwevenheid die ervoor zorgt dat er een enorm onevenwicht is tussen enerzijds heel veel investeringen vanuit de overheid en anderzijds vrij geringe terugverdieneffecten vanuit de private sector. Dat evenwicht moet worden hersteld om de heel eenvoudige reden dat een duurzame economie – dat is toch onze betrachting – niet wordt gebouwd op overheidsinvesteringen alleen.

Mijnheer Verstreken, ik nodig u dan ook van harte uit om samen de kar op lokaal niveau te trekken om komaf te maken met die verwevenheid. Het kan de Blue Energy in Oostende alleen maar ten goede komen.

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Minister, uit de uiteenzetting van collega Verstreken onthoud ik dat de timing van de subsidies heel belangrijk is en dat we die heel goed in het oog moeten houden. Ik vraag u dan ook dat inderdaad goed te volgen. Dit project is niet alleen voor Oostende en de kust, maar voor het hele universitair onderzoek naar dit thema, heel belangrijk. Het moet van heel nabij worden gevolgd, anders kan het op een gemiste kans uitdraaien.  Het is belangrijk dat we de subsidies van de diverse partners niet mislopen.

Minister Ben Weyts

Hartelijk dank voor de aanmoediging. Ik neem ze ter harte. Op de vraag naar eventuele federale financiering kan ik niet antwoorden. U kunt niet van mij verwachten dat ik ook nog eens de woordvoerder van de Federale Regering ben. Dat overtreft vele malen mijn empathisch vermogen. Vandaag wordt enkel de vraag naar Vlaamse financiering gesteld, en ik denk niet dat er enige federale inbreng is. Het is vooral een factuur die aan de Vlaamse overheid wordt gepresenteerd.

Johan Verstreken (CD&V)

Ik dank u, minister, voor uw enthousiasme en voor het feit dat u het belang van dit project inziet. Er zijn al samenwerkingsakkoorden met verschillende partners. Laten we hopen dat die ook in de toekomst in een meerjarenplan op een degelijke en duurzame manier kunnen worden uitgevoerd.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.