U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot verwijzing naar de commissie

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Cathy Coudyser bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Voorzitter, dames en heren, de indieners van het voorstel van decreet houdende het toeristische logies hebben in december gevraagd om de behandeling in de plenaire vergadering on hold te zetten. Ondertussen willen de indieners een aantal extra amendementen toevoegen aan het decreet. Deze zijn gisteren ingediend in het parlement. Namens de meerderheidspartijen en Groen vraag ik om die amendementen samen met het amendement dat sp.a al had ingediend, opnieuw te bespreken in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. We vragen dan ook de verwijzing naar die commissie.

De voorzitter

We zullen daarover in de loop van deze vergadering beslissen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.