U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 januari 2016, 14.01u

Voorzitter
van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot verwijzing naar de commissie

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Cathy Coudyser bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Voorzitter, dames en heren, de indieners van het voorstel van decreet houdende het toeristische logies hebben in december gevraagd om de behandeling in de plenaire vergadering on hold te zetten. Ondertussen willen de indieners een aantal extra amendementen toevoegen aan het decreet. Deze zijn gisteren ingediend in het parlement. Namens de meerderheidspartijen en Groen vraag ik om die amendementen samen met het amendement dat sp.a al had ingediend, opnieuw te bespreken in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. We vragen dan ook de verwijzing naar die commissie.

De voorzitter

We zullen daarover in de loop van deze vergadering beslissen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.