U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit.

Deze week vragen over:

 • het aanpassen van examenroosters aan de ramadan in sommige katholieke scholen;
 • de inschakelingsuitkering en het M-decreet;
 • de efficiëntie van de energiewinstcalculatoren;
 • het stijgend aantal uithuiszettingen;
 • de verplichte inburgering in Brussel;
 • de problemen bij de instroom van werkzoekenden in de sociale economie;
 • de impact van de taxshift op de gemeentefinanciën;
 • het voorstel om een variabele maximumsnelheid op autosnelwegen in te voeren;
 • de beoordeling van het preventieve gezondheidsbeleid door het KCE;
 • de ondersteuning van de glastuinbouwsector;
 • de mogelijke discriminatie van erkende levensbeschouwingen op de VRT.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 13 januari 2016 (pdf)

Ontwikkelingssamenwerking: duurzaamheidsdoelstellingen en rol van onderwijs

De Verenigde Naties hebben in september 2015 de opvolger van de millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals) goedgekeurd. De duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals), te behalen tegen 2030, leggen meer de nadruk op duurzaamheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling in plaats van hulp. Een voorstel van decreet beoogt de duurzaamheidsdoelstellingen te verankeren in het Vlaams kaderdecreet Ontwikkelingssamenwerking. Onderwijs aan kinderen in lage-inkomenslanden zou op termijn de wereldwijde armoede met 12% terugdringen en 171 miljoen mensen ten goede komen. In een voorstel van resolutie vragen leden van meerderheid en oppositie om onderwijs als transversaal thema op te nemen in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: alle ontwikkelingsprogramma's moeten erop gericht zijn om het onderwijs in die landen te versterken.

Conflictmineralen

Conflictmineralen zijn mineralen en ertsen waarvan de ontginning wordt gebruikt voor de financiering van militaire conflicten. Het gaat bijvoorbeeld over tin, tantaal, wolfraam en goud uit Oost-Congo. Er is een Europese verordening hierover in de maak. Via een voorstel van resolutie wordt de Vlaamse Regering opgeroepen om mee te wegen op de positiebepaling van België bij de Europese Raad. Het voorstel vraagt de link tussen de ontginning en handel in conflictmineralen en de financiering van gewapende conflicten te verbreken en een verplichte certificering van herkomst van de grondstoffen in kwestie.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
van Sonja Claes aan minister Liesbeth Homans
138 (2015-2016)
van Rob Beenders aan minister Liesbeth Homans
139 (2015-2016)
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
141 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Tine Soens en Wouter Vanbesien
556 (2015-2016) nr. 1
van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien
439 (2014-2015) nr. 1
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Karl Vanlouwe
552 (2015-2016) nr. 1
van Sabine Vermeulen, Bart Dochy, Herman De Croo, Jelle Engelbosch, Jos De Meyer en Sofie Joosen
572 (2015-2016) nr. 1
van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Tine Soens en Wouter Vanbesien
556 (2015-2016) nr. 1
van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien
439 (2014-2015) nr. 1
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Karl Vanlouwe
552 (2015-2016) nr. 1
van Sabine Vermeulen, Bart Dochy, Herman De Croo, Jelle Engelbosch, Jos De Meyer en Sofie Joosen
572 (2015-2016) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Sonja Claes aan minister Liesbeth Homans
138 (2015-2016)
van Rob Beenders aan minister Liesbeth Homans
139 (2015-2016)
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
141 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Tine Soens en Wouter Vanbesien
556 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Herman De Croo en Ward Kennes
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien
439 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karim Van Overmeire en Güler Turan
Bespreking
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Karl Vanlouwe
552 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Tine Soens
Bespreking
van Sabine Vermeulen, Bart Dochy, Herman De Croo, Jelle Engelbosch, Jos De Meyer en Sofie Joosen
572 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Danielle Godderis-T'Jonck
Bespreking

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Rik Daems, Tine Soens en Wouter Vanbesien
556 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Herman De Croo en Ward Kennes
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien
439 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Karim Van Overmeire en Güler Turan
Hoofdelijke stemming
van Sabine de Bethune, Ingeborg De Meulemeester, Herman De Croo, Karim Van Overmeire, Johan Verstreken en Karl Vanlouwe
552 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Tine Soens
Hoofdelijke stemming
van Sabine Vermeulen, Bart Dochy, Herman De Croo, Jelle Engelbosch, Jos De Meyer en Sofie Joosen
572 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Danielle Godderis-T'Jonck
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.