U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 januari 2016, 14.06u

Voorzitter
Rouwhuldes
De voorzitter

Dames en heren, op 29 december 2015 overleed gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Aers. Hij werd negentig jaar. De heer Aers zetelde van 1995 tot 2004 in onze assemblee voor de kieskring Gent-Eeklo. Als oudste lid in jaren bekleedde hij in 1995 en 1996 de functie van tijdelijk voorzitter tijdens de eerste openingsvergaderingen van het rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement.

Op 31 december 2015 overleed gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Marcel Gesquiere. Hij werd vijfentachtig jaar. De heer Gesquiere zetelde als federaal volksvertegenwoordiger voor het kiesarrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende van 1988 tot 1991 ook in onze assemblee. In 1995 werd hij rechtstreeks verkozen in het Vlaams Parlement, maar na enkele maanden zette hij een punt achter zijn parlementaire loopbaan. Hij was actief in de Commissies voor Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften en voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt.

Mede namens u allen zal ik aan de families onze rouwbetuigingen overmaken.

Mag ik u vragen enkele ogenblikken van stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van de heren Wilfried Aers en Marcel Gesquiere?

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.