U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 januari 2016, 14.06u

Voorzitter
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Vandenbroecke bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien betreffende het stopzetten van de handel in strategische goederen met Saoedi-Arabië.

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Voorzitter, ik verwijs naar de actuele vragen van deze namiddag. Zowel de oppositie als twee meerderheidspartijen vragen daarin naar een onholdbeleid ten opzichte van Saoedi-Arabië.

Het voorbije weekend werden er 47 mensen geëxecuteerd en de mensenrechten worden er herhaaldelijk geschonden. Daarnaast is er nog de oorlog in Jemen.

We willen dit voorstel van resolutie met spoed behandelen en vragen dat de wapenhandel met Saoedi-Arabië onmiddellijk wordt opgeschort, zoals ook in de actuele vragen werd voorgesteld. Laten we dan ook de daad bij het woord voegen.

De voorzitter

De heer Daems heeft het woord.

Rik Daems (Open Vld)

Voorzitter, ik ben het niet eens met de spoedbehandeling noch met de inhoud. In dit voorstel van resolutie is een behoorlijke begripsverwarring opgetreden. Het uitvoeren van strategische goederen is iets helemaal anders dan een onholdbeleid, dat uitdrukkelijk gaat over wapenhandel met een regime.

In die optiek is het veel verstandiger, gegeven ook het draagvlak om in die zin te evolueren, deze problematiek in de commissie te bespreken. Wat mij betreft, mag dat snel gebeuren. Ik acht het zelfs niet onzinnig dit te doen in een themavergadering. Zo’n vergadering behoort tot een van de tien aanbevelingen van de SERV in de context van decreetevaluatie. Het Wapendecreet is trouwens op korte termijn voor evaluatie vatbaar.

Ik denk dan ook dat we hier momenteel best niet op ingaan. Ik wil me als voorzitter van de commissie graag engageren om dit op een correcte en snelle manier binnen de juiste context te behandelen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Tine Soens, Güler Turan en Wouter Vanbesien betreffende het stopzetten van de handel in strategische goederen met Saoedi-Arabië naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed verwezen.

Het incident is gesloten.

Onderzoek van een verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een Vlaams volksvertegenwoordiger

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.