U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 januari 2016, 14.06u

Voorzitter
Gelukwensen
De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, vandaag, 6 januari, kunnen we ons afvragen of het al dan niet mogelijk is dat de wijzen uit het Oosten uit Limburg kwamen. Er is in elk geval één iemand uit Limburg die vandaag Limburgse vlaaien heeft meegebracht, dat hoop ik althans. (Applaus)

Ik dacht eerst te zingen, maar dat leek me een heel slecht idee. Maar ik wil u toch een heel gelukkige verjaardag wensen. Uw 65e verjaardag: pensioengerechtigde leeftijd – ik herhaal het nog een keer. Bij dezen toch een gelukkige verjaardag. (Applaus)

De voorzitter

Ik wil iedereen daar heel hartelijk voor bedanken.

Mijnheer Diependaele, aangezien u over de Limburgse vlaaien spreekt, zal ik u de rekening toesturen. (Gelach)

Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.