U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 januari 2016, 14.06u

Voorzitter
Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de N-VA-fractie zijn

in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid mevrouw Vera Celis als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Andries Gryffroy,

in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand de heer Karim Van Overmeire als vast lid vervangen door de heer Jan Van Esbroeck en de heer Jan Van Esbroeck als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Karim Van Overmeire,

in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid de heer Jan Van Esbroeck als vast lid vervangen door de heer Peter Wouters en de heer Andries Gryffroy als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Vera Celis,

en in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen mevrouw Nadia Sminate als vast lid vervangen door mevrouw Tine van der Vloet en mevrouw Tine van der Vloet als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Nadia Sminate.

Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.