U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2015, 19.20u

Voorzitter
Eindejaarswensen
De voorzitter

Dames en heren, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze laatste plenaire vergadering van 2015. Dat betekent ook het einde van onze werkzaamheden voor dit kalenderjaar. Vanuit mijn functie als voorzitter wil ik u danken voor twee zaken. Ten eerste voor het vertrouwen dat u mij dag na dag, week na week, maand na maand schenkt om deze taak uit te voeren. (Applaus)

Ten tweede dank ik u voor de verrassingen die u mij elke dag presenteert. Dat maakt mijn taak er alleen maar boeiender op en dat verrijkt de werking van het Vlaams Parlement. Dat is gewoon zo. Ik heb contacten met de volksvertegenwoordigers over de meest onmogelijke dingen en over de meest onmogelijke vragen, maar dat maakt het alleen maar boeiender.

Uw verscheidenheid maakt nu eenmaal fundamenteel deel uit van onze maatschappij en dan zeker van een democratie. De heer Somers heeft er daarnet nog op gewezen. Ik heb heel duidelijk naar zijn wijze woorden geluisterd. We moeten het debat over die diversiteit benutten om op een constructieve manier onze bevolking te dienen. U bent namelijk gekozen door de Vlamingen, en ze verwachten van u dat u zich dubbel plooit om hun welvaart en welzijn blijvend te waarborgen. U als volksvertegenwoordigers hebben daarbij in de afgelopen jaren heel veel ruggensteun gekregen van uw fractiemedewerkers. Wij als parlementaire organisatie werden voor onze werking ook in 2015 verwend door de professionele inzet van het Algemeen Secretariaat en zijn medewerkers, soms op onchristelijke uren, onder leiding van de secretaris-generaal die links van mij staat. (Applaus)

Dat applaus is wel iets langer dan het applaus dat ik kreeg. Voor al hun administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning zijn voor allen hier – onthaalmedewerkers, militaire politie, mensen van het decreetgevend secretariaat, technici enzovoort – maar twee duidelijke woorden: hartelijk bedankt! (Applaus)

Dames en heren, dan heb ik nog twee boodschappen. Ten eerste, dat u zich nog beter zult gedragen in dit Vlaams Parlement. Ik weet, dat is een van mijn stokpaardjes, maar het is van groot belang dat u nog beter leert luisteren naar een antwoord als u zelf net een vraag hebt gesteld. En dat u op zo’n moment dus zeker niet aan de slag gaat met uw pc, iPad of iPhone. Het valt me op dat vragen worden gesteld aan ministers en dat tijdens het antwoord sommigen gewoon niet luisteren. Ik begrijp dat niet en blijf daarop hameren zolang ik voorzitter ben.

Ten tweede, dat u allen bij uw werkzaamheden het lokale niveau overstijgt – nu zijn vooral Antwerpen en Vilvoorde aan bod gekomen – en Vlaanderen in een breder, mondiaal kader plaatst. Nietwaar, mijnheer Daems? Hoe meer nieuwe invalshoeken u daarbij gebruikt, hoe beter. De nieuwe evoluties komen ons uit alle hoeken toegewaaid. Het is dan ook onze opdracht om vanuit Vlaanderen een frisse, nieuwe wind te laten waaien naar de buitenwereld, want wind zorgt voor energie, nietwaar minister Turtelboom? Ik hoop u dus begin januari met dynamische tred weer te zien toekomen in dit parlement, gesterkt door een verkwikkende vakantie in het gezelschap van familie en vrienden. Maak er prettige eindejaarsfeesten van. Ik dank u.

Minister Turtelboom heeft het woord.

Minister Annemie Turtelboom

Voorzitter, dames en heren, ik wil iedereen bedanken voor het debat van de voorbije twee dagen, maar ook van de voorbije weken en maanden. Het is soms paradoxaal dat hoe luider we discussiëren – het kan voor de buitenwereld lijken alsof we bekvechten –, hoe dichter we in onze ideologische verschillen ook vaak naar elkaar toe komen.

Ik wens iedereen een heel fijn eindejaar. Voorzitter, ook wij zijn als regering bijzonder tevreden over uw werk als parlementsvoorzitter. U hebt een allusie gemaakt op energie. Ik wil eindigen met een citaat van Oprah Winfrey: “Passie is energie”. Ik wil iedereen een heel fijn eindejaar wensen en vooral heel veel passie en heel veel energie voor het nieuwe jaar. (Applaus)

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, we zitten naar het schijnt twee uur voor op het schema, ik zal er dus mijn tijd voor nemen. In de eerste plaats wil ik me aansluiten bij de dankwoorden die u al hebt geuit naar het politiek personeel en het personeel van het parlement. We mogen onze ‘pollekes’ kussen met zulke goede medewerkers.

In de tweede plaats ook dank voor de constructieve samenwerking met de regering. We maken het jullie niet altijd gemakkelijk en we moeten dat ook niet altijd doen. Maar toch bedankt voor de constructieve samenwerking.

In de laatste plaats, voorzitter, sluit ik me ook aan bij de dankwoorden die u al voor uzelf hebt uitgesproken vanuit het parlement, in grote waardering voor uw inzet en de manier waarop u de vergaderingen leidt, zeker op uw respectabele leeftijd. (Gelach)

Ten aanzien van de collega’s wil ik mijn kerstwensen proberen wetenschappelijk te onderbouwen. Het is voornamelijk een opsteker voor de oppositie. In het wetenschappelijk tijdschrift ‘British Medical Journal’ is een artikel verschenen waarin onder andere de universiteit van Harvard een onderzoek gedaan heeft. Men ging na of regeren, beleidsverantwoordelijkheid opnemen, een invloed heeft op de levenskwaliteit, en daarvoor werd gekeken naar de levenswandel van niet minder dan 540 politici uit 17 landen tussen 1722 en 2015. De conclusie is dat wie de verkiezingen wint en dus beleidsverantwoordelijkheid opneemt, 2,7 jaar minder lang leeft. Dat gaat voornamelijk over stress, levensgewoonten enzovoort. Het komt er dus op neer dat u, leden van de oppositie, langer leeft dan de leden van de meerderheid. Dat is toch wel leuk om mee naar huis te nemen. We gunnen u dat. De opdracht is natuurlijk om een nuttige invulling te geven aan dat langer leven. Dat is misschien een andere uitdaging, maar we wensen u er veel geluk bij.

Alle gekheid op een stokje, ik wens de collega’s een goede gezondheid, want daar gaat het natuurlijk om, en een paar fijne dagen met familie en vrienden. De politieke tegenstellingen mogen en moeten er zijn, maar de persoonlijke tegenstellingen niet. Ik vind het een heel positieve zaak dat we fijn kunnen samenwerken in dit parlement. Dank u wel. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.