U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 40, van Caroline Gennez, Steve Vandenberghe, Tine Soens en Elisabeth Meuleman, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 41, van Caroline Gennez, Steve Vandenberghe, Tine Soens en Elisabeth Meuleman, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 43, van Tine Soens, Caroline Gennez, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 44, van Elke Van den Brandt en Freya Van den Bossche, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  77 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 45, van Freya Van den Bossche, Elke Van den Brandt en Bart Van Malderen, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  75 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 46, van Elke Van den Brandt, Bart Van Malderen en Freya Van den Bossche, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  77 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 47, van Jan Bertels, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 48, van Elke Van den Brandt en Freya Van den Bossche, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 49, van Katia Segers en Yamila Idrissi, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  16 leden hebben ja geantwoord;
  77 leden hebben neen geantwoord;
  13 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 50, van Katia Segers en Yamila Idrissi, op de tabel bij artikel 2.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  15 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord;
  14 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  29 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 2 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 39, van Kurt De Loor, Joris Vandenbroucke en Jan Bertels, op de tabel bij artikel 3.

De heer Bertels heeft het woord.

Jan Bertels (sp·a)

Voorzitter, ik ga het debat niet heropenen, maar ik wil toch twee zaken expliciet onder de aandacht brengen.

Ik heb voor de eerste keer van de Vlaamse Regering – en ik dank minister Homans daarvoor – gehoord dat zij het nu zelf beschouwt als een inbreuk op de meerjarenplanning van de gemeenten. Minister Homans heeft dat daarnet voor de eerste keer gezegd. In de discussievergadering bij de commissie was dat nog anders.

Aan de collega’s van CD&V wil ik nog zeggen dat zij hier zijn komen vertellen dat het de laatste keer moet zijn dat we contractbreuk plegen met de lokale besturen, die we beschouwen als partners voor de uitvoering van het lokale beleid. Ik vrees een beetje dat u het een keer te veel hebt gedaan en dat het vertrouwen onherroepelijk beschaamd is. (Applaus bij sp.a en Groen)

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  71 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 3.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  71 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 3 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 51, van Hermes Sanctorum-Vandevoorde, op de tabel bij artikel 6.

Stemming nr. 17

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  23 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 6.

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

  99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  72 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 6 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 42, van Elisabeth Meuleman, Caroline Gennez en Steve Vandenberghe, op de tabel bij artikel 15.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  76 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 15.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  29 leden hebben neen geantwoord.

Artikel 15 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 21

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  29 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  73 leden hebben ja geantwoord;
  28 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging  worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.