U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde zijn het ontwerp van werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2016, het ontwerp van werkingsbegroting van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2016 en het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2016.

De bespreking is geopend.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het het ontwerp van werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2016, het ontwerp van werkingsbegroting van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2016 en het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2016 eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.