U bent hier

De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde zijn het ontwerp van werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2016, het ontwerp van werkingsbegroting van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2016 en het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2016.

De bespreking is geopend.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het het ontwerp van werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2016, het ontwerp van werkingsbegroting van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2016 en het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2016 eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.