U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2015, 19.20u

Voorzitter
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie.

De algemene bespreking is geopend.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 459/5)

– De artikelen 1 tot en met 147 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Op artikel 148 stel ik twee technische correcties voor.

In 2°, op de eerste regel, moeten de woorden “drie leden” worden vervangen door de woorden “vier leden”. In 3°, op de eerste regel, moeten de woorden “zesde lid” worden vervangen door de woorden “zevende lid”. Is het parlement het eens met die technische correcties? (Instemming)

– Artikel 148 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen 149 tot en met 184 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.