U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van ontwerp van decreet.

De door de commissies aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 544/22)

– De artikelen 1 tot en met 32 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot schrapping van hoofdstuk 5, afdeling 3, die bestaat uit artikel 33. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 544/24)

De stemming over het artikel wordt aangehouden.

– De artikelen 34 tot en met 94 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 95. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 544/25)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 96 tot en met 98 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot schrapping van artikel 99. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 544/24)

De stemming over het artikel wordt aangehouden.

Er is een amendement tot schrapping van hoofdstuk 10, afdeling 10, die bestaat uit artikel 100. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 544/24)

De stemming over het artikel wordt aangehouden.

– De artikelen 101 tot en met 127 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van hoofdstuk 11, dat bestaat uit de artikelen 128 tot en met 134. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 544/23)

De stemmingen over het amendement en over de artikelen worden aangehouden.

Er is een amendement tot invoeging van een hoofdstuk 11/1, dat bestaat uit een artikel 134/1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 544/24)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– Artikel 135 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.