U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2015, 14.00u

Voorzitter
van Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst, Els Robeyns en Ingrid Pira
583 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Marnic De Meulemeester bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Voorzitter, ik zou willen vragen om een punt aan de agenda van vandaag toe te voegen, namelijk het voorstel van resolutie betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen. Namens de indieners van het voorstel zou ik willen vragen of dit punt aan de agenda kan worden toegevoegd.

De voorzitter

We zullen daar straks over beslissen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.