U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 17 december 2015, 14.00u

Voorzitter
van Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Michel Doomst, Els Robeyns en Ingrid Pira
583 (2015-2016) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Marnic De Meulemeester bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Voorzitter, ik zou willen vragen om een punt aan de agenda van vandaag toe te voegen, namelijk het voorstel van resolutie betreffende de strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen. Namens de indieners van het voorstel zou ik willen vragen of dit punt aan de agenda kan worden toegevoegd.

De voorzitter

We zullen daar straks over beslissen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.