U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over het imagoprobleem van Brussel in binnen- en buitenland en de nood aan een campagne rond de hoofdstad
Actuele vraag over het plaatstekort in de Nederlandstalige scholen in Brussel
Actuele vraag over de vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid
Actuele vraag over het dalend aantal vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid
Actuele vraag over de beslissing van de minister om een leegstaand gebouw van de Vlaamse overheid in Denderleeuw ter beschikking te stellen van Fedasil voor de opvang van vluchtelingen
Actuele vraag over het toenemend gebruik van isolatie bij jongeren met een psychiatrische problematiek gecombineerd met een verstandelijke handicap
Actuele vraag over de resultaten van de doorlichting van de openbare rusthuizen
Actuele vraag over de studie betreffende de financiële situatie van de woonzorgcentra

VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

BESPREKING

van de Vlaamse Regering
459 (2014-2015) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
van de Vlaamse Regering
541 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen

PERSONEELSAANGELEGENHEID

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat

WERKINGSBEGROTINGEN

Ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2016
Ontwerp van werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2016
Ontwerp van werkingsbegroting van het Kinderrechtencommissariaat voor het begrotingsjaar 2016
Ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Vredesinstituut voor het begrotingsjaar 2016

16:00 uur: Hoofdelijke stemmingen

van de Vlaamse Regering
14 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
van de Vlaamse Regering
459 (2014-2015) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
van de Vlaamse Regering
541 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen
Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de ongrondwettelijke financiering van Franstalig basisonderwijs in de Vlaamse gemeente Voeren door de Franse Gemeenschap, die blijkt uit de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Financiën en Begroting 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Toerisme 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Onderwijs 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Onderwijs 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Armoedebestrijding 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Sport 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Jeugd 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Media 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Sociale Economie 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Landbouw en Visserij 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Landbouw en Visserij 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Energie 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Energie 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Dierenwelzijn 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Wonen 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Wonen 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Vlaamse Rand 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2015-2016
Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2015-2016
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.