U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit.

Deze week vragen over:

  • het imago van Brussel in buiten- en binnenland;
  • het plaatstekort in de Nederlandstalige scholen in Brussel;
  • het aantal vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid;
  • het gebruik van een gebouw van de Vlaamse overheid in Denderleeuw voor de opvang van vluchtelingen;
  • het toenemend gebruik van isolatie bij jongeren in de geestelijke gezondheidszorg;
  • de financiële situatie van de openbare woonzorgcentra (rusthuizen).

Download hier de lijst met de actuele vragen van 17 december 2015 (pdf)

Voortzetting plenair begrotingsdebat

De plenaire vergadering bespreekt op woensdag 16 en donderdag 17 december de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2016. De begroting regelt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Hij bestaat uit twee ontwerpen van decreet die elk jaar ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd: het ontwerp van decreet middelenbegroting en het ontwerp van decreet uitgavenbegroting. Samen met de begrotingsontwerpen voor 2016 diende de Vlaamse Regering ook een ontwerp van programmadecreet in. Daarin stelt ze maatregelen voor die nodig zijn om de begroting te kunnen uitvoeren. Het ontwerp van programmadecreet voor 2016 bevat onder meer de forfaitaire heffing per afnamepunt van elektriciteit en de vergroening van de verkeersfiscaliteit.

Download hier de sprekerslijst van het plenaire begrotingsdebat (pdf - versie 3, aanpassing van 16/12/15)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
van Elke Van den Brandt aan minister Hilde Crevits
107 (2015-2016)
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Elke Van den Brandt aan minister Hilde Crevits
107 (2015-2016)

VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
459 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Bart Nevens en Wilfried Vandaele
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
541 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Paul Van Miert en Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

PERSONEELSAANGELEGENHEID

Voorstel tot wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement en zijn bijlagen

WERKINGSBEGROTINGEN

16:00 uur: Hoofdelijke stemmingen

van de Vlaamse Regering
14 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels en Lieve Maes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
15 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Joris Vandenbroucke, Bert Maertens, Ingrid Pira, Freya Saeys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Bart Dochy, Björn Anseeuw, Michèle Hostekint, Miranda Van Eetvelde, Yasmine Kherbache, Tine Soens, Jos De Meyer, Marc Hendrickx, Güler Turan, Sabine Vermeulen, Johan Danen, Willy Segers, Yamila Idrissi, Caroline Bastiaens, Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Ludo Van Campenhout, Martine Fournier, Cathy Coudyser, Steve Vandenberghe, Tine van der Vloet, Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Bart Van Malderen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
544 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Bert Maertens, Ingrid Pira, Freya Saeys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Bart Dochy, Jan Bertels, Lieve Maes, Jos De Meyer, Tine Soens, Caroline Bastiaens, Yamila Idrissi, Wilfried Vandaele, Lionel Bajart, Ludo Van Campenhout, Miranda Van Eetvelde, Yasmine Kherbache, Joris Vandenbroucke, Martine Fournier, Rob Beenders en Willem-Frederik Schiltz
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
459 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Bart Nevens en Wilfried Vandaele
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
541 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Paul Van Miert en Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jan Bertels en Joris Vandenbroucke
531 (2015-2016) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Steve Vandenberghe, Tine Soens en Güler Turan
519 (2015-2016) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Yasmine Kherbache, Güler Turan, Rob Beenders en Bart Van Malderen
515 (2015-2016) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Freya Van den Bossche, Elke Van den Brandt, Bart Van Malderen, Jan Bertels en Ingrid Lieten
506 (2015-2016) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Bart Van Malderen en Ingrid Lieten
521 (2015-2016) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Rob Beenders, Tine Soens en Katia Segers
514 (2015-2016) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Bart Caron en Katia Segers
530 (2015-2016) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Rob Beenders, Bart Van Malderen, Yasmine Kherbache en Imade Annouri
523 (2015-2016) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Rob Beenders, Bruno Tobback en Joris Vandenbroucke
532 (2015-2016) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Joris Vandenbroucke en Renaat Landuyt
518 (2015-2016) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en Ingrid Lieten
524 (2015-2016) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Ingrid Pira, An Moerenhout en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
526 (2015-2016) nr. 2
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.