U bent hier

In de kijker

Dossier Uplace - goedkeuring GRUP

De Vlaamse Regering besliste vorige week om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden - cluster C3 - reconversiezone Vilvoorde-Machelen' principieel definitief goed te keuren. Dit is een verdere stap in de procedure die het omstreden project Uplace Machelen mogelijk moet maken. De plenaire vergadering debatteert over de regeringsbeslissing en over het dossier Uplace.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit.

Deze week vragen over:

  • de aanhoudende crisis in de varkenssector;
  • een briefschrijfactie van Vlaamse scholen aan de Hongaarse regering over de rechten van vluchtelingen;
  • nultolerantie voor alcohol in het verkeer;
  • het voorstel om kinderbijslag te koppelen aan inschrijvingsplicht voor kleuters en taallessen Nederlands voor moeders;
  • de resultaten van de Participatiesurvey 2014 wat het sportbeleid betreft.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 9 december 2015 (pdf)

Hervorming drinkwatertarieven

De zesde staatshervorming hevelde de prijzencontrole inzake het waterbeleid over naar de gewesten. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de tarieven voor het drinkwater te hervormen. De kosteloze levering van 15 kubieke meter water per persoon per jaar verdwijnt met ingang van 1 januari 2016. De plenaire vergadering bespreekt het regeringsontwerp en houdt de eindstemming.

Nieuw Logiesdecreet (verdaagd)

Uit een evaluatie bleek dat het bestaande Logiesdecreet voor administratieve overlast zorgt en te rigide is om nieuwe ontwikkelingen op de toeristische markt toe te laten. Leden van de meerderheid dienden een voorstel van nieuw Logiesdecreet in dat een vermindering van de procedures en de administratieve lasten beoogt en nieuwe logiesvormen kansen wil geven. Op vraag van de meerderheid is de plenaire behandeling van dit voorstel van decreet verdaagd naar een latere datum.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
100 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
100 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Sabine de Bethune en Steve Vandenberghe
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete
499 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Sabine de Bethune en Steve Vandenberghe
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 9 december 2015 gehouden actualiteitsdebat over de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel voor het project Uplace Machelen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.