U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Bart Van Malderen aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Philippe Muyters
91 (2015-2016)
Motie van orde
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de druk op werklozen die tweedekansonderwijs volgen om die opleiding te stoppen en een job te zoeken
van Bart Van Malderen aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Philippe Muyters
91 (2015-2016)
Actuele vraag over de toekomst van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (Gimv)
Actuele vraag over de middelen van de collectieve vrijwilligersverzekering
Actuele vraag over het uitblijven van een intra-Belgisch klimaatakkoord na de start van de klimaatconferentie in Parijs
Actuele vraag over de start van de klimaatconferentie in Parijs en het uitblijven van een intra-Belgisch klimaatakkoord
Actuele vraag over het uitblijven van een intra-Belgisch klimaatakkoord na de start van de klimaatconferentie in Parijs
Actuele vraag over het bijsturen van het toelatingsexamen voor de opleiding arts en tandarts
Actuele vraag over het voorstel om een vergelijkend examen te organiseren als toelatingsexamen voor de opleiding arts en tandarts
Actuele vraag over het toenemend aantal leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt
Actuele vraag over de gevolgen van de verlengde levensduur van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 voor de sector van de hernieuwbare energie in Vlaanderen
Actuele vraag over de kritiek van de VVSG op het beleid inzake erkende vluchtelingen
Actuele vraag over de gevolgen van de asielcrisis voor steden en gemeenten
Actuele vraag over de onduidelijkheid omtrent adoptiedossiers uit Oeganda na berichten over mogelijke georganiseerde kinderhandel in dat land
Actuele vraag over de recente cijfers met betrekking tot zelfdoding in Vlaanderen

BESPREKING

Voorstel van decreet houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds

HOOFDELIJKE STEMMING

Voorstel van decreet houdende de invoering van een nieuwe regeling voor de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.