U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • druk op werklozen die tweedekansonderwijs volgen om de opleiding te stoppen en een job te zoeken;
  • de toekomst van de Gimv;
  • de middelen van de collectieve vrijwilligersverzekering;
  • het uitblijven van een intra-Belgisch klimaatakkoord na de start van de klimaatconferentie in Parijs;
  • het toelatingsexamen voor de opleiding arts en tandarts;
  • het toenemend aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt;
  • de gevolgen van de verlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 voor de investeringen in hernieuwbare energie;
  • de gevolgen van de asielcrisis voor steden en gemeenten;
  • problemen met adoptiedossiers uit Oeganda;
  • de recente cijfers inzake zelfdoding in Vlaanderen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 2 december 2015 (pdf)

Nieuwe financieringsregeling Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Vlaams Woningfonds (VWF)

Door de nieuwe Europese begrotingsregels moest Vlaanderen de huisvestingsmaatschappijen VMSW en VWF in de begrotingsperimeter opnemen. De nieuwe budgettaire context door de consolidatie vergt een aanpassing van de financieringsregels van die instellingen. Enkele leden van de meerderheid dienden hiertoe een voorstel van decreet in dat de Wooncode op enkele punten wil wijzigen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Bart Van Malderen aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Philippe Muyters
91 (2015-2016)
Motie van orde
van Tom Van Grieken aan minister Liesbeth Homans
96 (2015-2016)
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
97 (2015-2016)
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Bart Van Malderen aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Philippe Muyters
91 (2015-2016)
van Tom Van Grieken aan minister Liesbeth Homans
96 (2015-2016)
van Michel Doomst aan minister Liesbeth Homans
97 (2015-2016)

BESPREKING

van Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Lorin Parys
567 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx en An Moerenhout
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMING

van Björn Anseeuw, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Lorin Parys
567 (2015-2016) nr. 1
Verslaggevers
Marc Hendrickx en An Moerenhout
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.