U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Lionel Bajart, Wilfried Vandaele en Karin Brouwers houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Caroline Bastiaens (CD&V)

Aangezien mevrouw Segers al heeft aangegeven dat ze haar opmerkingen uit de commissie zal herhalen, ga ik alleen aangeven dat dit voorstel van decreet alleen een tijdelijke verlenging is van de lopende erkenningen voor de landelijke en regionale omroepen en dat we dit doen in afwachting van een breder nieuw decretaal kader.

De voorzitter

Mevrouw Segers heeft het woord.

Ik wil toelichten waarom de sp.a-fractie voorstander is van dit voorstel van decreet. Het schept inderdaad duidelijkheid voor de vele spelers in het hele radioveld over het moment van indiening, en over het tijdstip waarop de nieuwe frequenties van de FM-band zullen worden geveild. Vooral willen wij de minister oproepen om de tijd die hij nu koopt, te gebruiken om heel grondig na te denken over de hertekening van het radiolandschap en te zorgen voor een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen)

Ik sluit me aan bij de vorige opmerking, met die aanvulling dat het eigenlijk het tweede uitstel is. In de vorige meerderheid heeft men onder impuls van de zeer gedenkwaardige collega Carl Decaluwe al eens een eerste uitstel afgesproken. Het duidt vooral op de complexiteit van wat hier ter tafel ligt.

Ik pleit ervoor, ook bij de minister, zijn kabinet en administratie en bij alle betrokkenen, om dit werk zeer secuur te doen. Zoals ik heb gezegd in de commissie: “Het radiolandschap in Vlaanderen is een verwilderd park geworden met een zeer lage biodiversiteit.” Het is dus erg belangrijk om na te denken over welk soort radio we willen: commerciële radio, communityradio, studentenradio, eigen initiatieven, het inschakelen van het internet en DAB+, de FM-band enzovoort. Het is belangrijk om dat te doen, liefst zeer breed gedragen, na een grondige discussie, dat is zeer belangrijk, maar het zeker niet nog een derde keer uit te stellen.

Dit uitstel creëert ten minste duidelijkheid voor een nieuwe termijn. Er is tijd om het grondig te doen, en daarom gaan we het steunen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2015-16, nr. 561/1)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.