U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Minister, u hebt mij dit weekend blij gemaakt. Al jaren ijver ik immers voor het plaatsen van ANPR-camera’s op de snelwegen ter bestrijding van criminaliteit en meer bepaald van de grenscriminaliteit.

Dit weekend verkondigde u dat u zult investeren in ANPR-camera’s op de autosnelwegen voor de bestrijding van criminaliteit en terrorisme. Dat kan ik enkel toejuichen. Wat ik wel gemist heb, is de prioritaire aanpak van de grensovergangen. Ik weet dat sommige mensen denken dat grensovergangen een lokaal probleem zijn, maar dat zijn ze allerminst. In feite vormen ze veeleer de kern van het probleem.

Op vraag van gouverneur Carl Decaluwé hebben we in West-Vlaanderen een uitrol gedaan van het cameraschild. Veel lokale besturen hebben samen met de politiezones zwaar geïnvesteerd in ANPR-camera’s, niet alleen aan de grens, maar ook in het binnenland, zodat we een gebiedsdekkend systeem hebben.

Het is voor ons frustrerend als we onze lokale wegen bewaken met ANPR-camera’s en moeten vaststellen dat er twee grote gaten zitten in ons systeem: de E40 in Adinkerke en de grensovergang van de E17 in Rekkem. Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Parijs heeft de Franse politie beslist om de grensovergang op de E17 zwaar te bewaken. Al meer dan twaalf dagen staat de Franse politie op de E17 met minimum acht tot tien man de grensovergang te bewaken. Meer nog, sedert zaterdagochtend hebben ze beslist om honderden mensen in te zetten om de lokale wegen te bewaken. Als het bewaken van de grens voor de Franse overheid zo’n immense opdracht is, denk ik dat het toch niet om een lokaal probleem gaat, maar dat het op een hoger niveau van belang is.

Minister, zult u prioritair inzetten op ANPR-camera’s aan de grenzen?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Ik ben een groot voorstander van trajectcontrole, waarbij gebruikgemaakt wordt van die ANPR-camera’s. Waarom is dat zo? Het komt de verkeersveiligheid ten goede. We hebben dergelijke camera’s geïnstalleerd in Wetteren, waar er vroeger op jaarbasis vijftig letselongevallen gebeurden. Sindsdien zijn er nul ongevallen. Vandaar dat we ervoor kiezen om zwaar te investeren in acht bijkomende trajectcontroletracés op de gewestwegen, boven op de zestien bestaande.

Op de autosnelwegen zijn er nu twee tracés, en er komen er nog twee bij. Vreemd genoeg is dat een andere situatie, want sinds de zesde staatshervorming zijn we wel bevoegd voor de installatie van die camera’s, maar de inkomsten gaan naar de federale kas. Dat is een gekke situatie en anders dan voor de gewestwegen. Daar is het immers een een-op-eenrelatie: we zijn verantwoordelijk voor de installatie, maar ook voor de inkomsten.

Op de oproep van premier Michel van vorige week, heb ik gereageerd door te zeggen dat ik ook op die autosnelwegen meer wil investeren in trajectcontrole. We kunnen daar een win-winsituatie van maken als we een combinatie maken van verkeersveiligheid met criminaliteitsbestrijding. Vandaar dat het voorstel vandaag voorligt op het kernkabinet. Ik denk dat het een win-winsituatie zou kunnen zijn, waarbij verkeersveiligheid en de bestrijding van criminaliteit en terrorisme hand in hand kunnen gaan.

Minister, ik heb eigenlijk geen antwoord gekregen op mijn vraag. Mijn specifieke vraag is of u de camera’s ook zult inzetten op de grensovergangen, want dat is de kern van het probleem. Bent u bereid om dat als eerste aan te pakken?

Ik had ook nog een vraag over de kilometerheffing, die op 1 april van start gaat en waarvoor eveneens ANPR-camera’s worden ingezet. Mijn vraag is of u, of de federale overheid, die waardevolle gegevens kunnen gebruiken voor het bestrijden van criminaliteit en terrorisme?

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Minister, ik heb een bijkomende vraag. In de commissie hebben we al heel wat gediscussieerd over de nummerplaatlezers en er werden al veel schriftelijke vragen en vragen om uitleg over gesteld. Als we de ANPR-camera’s gaan gebruiken om de grenscriminaliteit te bestrijden en te voorkomen, dan zal u toch overleg moeten plegen met uw federale collega’s, onder meer met de minister van Binnenlandse Zaken. Foto’s maken en nummerplaten controleren is één zaak, maar we moeten er ook iets mee kunnen doen. Mijn vraag is of u al overleg hebt gepleegd met de minister van Binnenlandse Zaken.

De voorzitter

De heer Somers heeft het woord.

Bart Somers (Open Vld)

Minister, ik deel uw enthousiasme voor ANPR-camera’s. In mijn stad staan er heel veel. Zowel op het vlak van verkeersveiligheid als inzake criminaliteitsbestrijding, dus ook in het kader van het terrorisme, kunnen ze heel nuttig zijn. Ik was heel gecharmeerd door uw redenering, namelijk dat de overheid die de camera’s plaatst, ook de inkomsten ervan moet hebben. U bent een consequent man, wenst u dit consequent door te trekken naar alle beleidsniveaus? Voor sommige beleidsniveaus is het frustrerend dat ze veel in de camera’s investeren, maar er weinig van terugkrijgen. Kunnen we u vanaf nu op het lokale niveau als onze grootste bondgenoot zien om dit in één beweging niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor de lokale entiteiten gedaan te krijgen? (Applaus)

Minister Ben Weyts

We ondersteunen politiezones met een tussenkomst van 40 tot 50 procent voor de installatie van die trajectcontroles. Ik heb begrepen dat de financiering van de politiezones, destijds federaal geregeld door de u welbekende ministers, ook gebaseerd is op de inkomsten die in de betrokken politiezone gegenereerd worden. Ik ben niet verantwoordelijk voor het financieringssysteem dat toen werd ingevoerd. Wat mij betreft mag het allemaal wat duidelijker zijn. Er werd destijds een financiering afgesproken op federaal niveau, en het Vlaamse niveau heeft dit gewoon gekopieerd via de gekke staatshervorming, die een eigenaardig effect heeft gesorteerd met betrekking tot de inkomsten van trajectcontroles en ANPR-camera’s op de autosnelwegen.

Ik heb inderdaad overleg gepleegd met de minister van Binnenlandse Zaken. Die zou een en ander agenderen op het kernkabinet vanavond. Ik wil u natuurlijk graag blij maken, mevrouw Fournier, maar niet met een dode mus. Wanneer ik met de Federale Regering tot een overeenkomst kom, zal ook dit beleidsniveau een inbreng hebben aangaande de portieken die zullen worden geïnstalleerd.

Ik ga er wel van uit dat, gelet op de problematiek rond terrorisme- en criminaliteitsbestrijding, die twee “gaten”, zoals u ze noemt, in het hele verdedigingsschild als eerste twee aan bod zullen komen. Ik houd een slag om de arm, omdat ik dat uiteindelijk ook samen met het federale niveau wil bespreken.

Ik ben heel blij, vooral met die laatste zin en ook met de tussenkomst van collega Somers. Ik ben bereid een factuurtje te maken en door te sturen naar de federale of de Vlaamse regering. Het maakt niet uit naar welke regering, als we maar geld krijgen voor onze ANPR-camera’s.

Ik wil toch nog eens benadrukken, vooral voor u, voorzitter, dat de grens geen lokaal probleem is. Er zijn heel veel problematieken.

De voorzitter

Ik heb niets gezegd.

Jawel, u hebt deze middag in de lift tegen mijn medewerker gezegd dat het een lokaal probleem is. (Gelach)

Om dat te weerleggen, voorzitter, nodig ik u heel graag uit voor een werkbezoek bij ons. Ik zal u alle problematieken graag in kaart brengen. Een officiële uitnodiging volgt.

De voorzitter

Dat is fijn. Ik zal van die uitnodiging gebruik maken, mevrouw Fournier. Ik zal heel graag naar Menen komen. Wie weet zie ik de heer Bossuyt dan misschien nog eens.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.