U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 november 2015, 13.38u

Voorzitter
Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening
De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening.

Alvorens we overgaan tot de stemming, deel ik het volgende mee op verzoek van mijn goede vriend en collega Herman De Croo.

In artikel 6.1.3, §1, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door dit parlement, staat: “De Vlaamse Regering stelt het handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening vast op voorstel van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu. Het vastgestelde handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening treedt pas in werking na de goedkeuring door het Vlaams Parlement en blijft gelden zolang het niet geheel of gedeeltelijk wordt herzien.”

Bent u daarmee tevreden, mijnheer De Croo?

Herman De Croo (Open Vld)

Ik ben tevreden met uw antwoord, formeel althans. Maar is dat een wet? Is dat afdwingbaar? Staan daar artikelen in?  Dat lijkt mij een rapport met cijfers, met interessante gegevens. Misschien ben ik te nieuwsgierig.

De voorzitter

Ik stel voor dat we nu overgaan tot de stemming. (Gelach)

Mijnheer De Croo, ik neem uw vraag wel mee.

Begin van de stemming.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  77 leden hebben ja geantwoord;
  27 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het handhavingsprogramma aan.

Redenen voor onthouding?

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Ondanks uw begrijpelijke inspanning ben ik niet overtuigd. Ik heb niet ja gestemd omdat ik niet juist weet wat het betekent. Ik heb ook niet neen gestemd want het kan misschien ook goed zijn. Dus heb ik mij onthouden.

De voorzitter

Ik neem de vraag van de heer De Croo mee. De meerderheid heeft dit decretaal goedgekeurd. Wij voeren uit wat in het decreet staat. Dit is een mooi voorbeeld om een decreet te evalueren of bepaalde onderdelen ervan om na te gaan of het uitvoerbaar is.

Mijn dank daarvoor, mijnheer De Croo.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.