U bent hier

In de kijker

Huldebetoon slachtoffers aanslagen Parijs

De voorzitter, de Vlaamse Regering en de verschillende fracties brengen in de plenaire vergadering hulde aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen van vrijdag 13 november in Parijs

Toespraak Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio's

De plenaire vergadering ontvangt Markku Markkula, de Finse voorzitter van het Europese Comité van de Regio's (CoR). Het CoR is een EU-adviesorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van Europese regionale en lokale overheden. De heer Markkula houdt een toespraak over de rol van het CoR in 'Betere regelgeving voor betere resultaten'.

Lage-emissiezones (LEZ)

Via een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de gemeenten de mogelijkheid geven een lage-emissiezone (LEZ) in te voeren en te handhaven, om zo de luchtkwaliteit (emissie fijn stof) in hun gebied te verbeteren. Een lage-emissiezone is een zone met een selectief toelatingsbeleid: de gemeente kan beslissen om voertuigen die niet aan de uitstootnormen voldoen, geen toegang te verlenen tot de LEZ of alleen onder bepaalde voorwaarden. Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf 2016 met de maatregel aan de slag kunnen. Antwerpen werd geselecteerd als pilootstad.

Diverse bepalingen inzake energie (o.a. afschaffing gratis kWh elektriciteit)

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie (het zogenaamde Tarievendecreet) en houdt de eindstemming. Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor de distributienettarieven. Het ontwerp bevat de decretale regels voor de distributie van elektriciteit en aardgas in het Vlaams Gewest. De gratis kilowattuur elektriciteit wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2016. De historische schuld voor de groenestroomcertificaten (deel VREG) wordt aangepakt.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Verwelkoming
Huldebetoon aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs
Regeling van de werkzaamheden
Toespraak van de heer Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio's, over de rol van het Comité van de Regio's in 'Betere regelgeving voor betere resultaten'
Regeling van de werkzaamheden
Ingekomen documenten en mededelingen
van de Vlaamse Regering
454 (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering
454 (2014-2015) nr. 1
Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

HULDEBETOON

aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs

TOESPRAAK

Toespraak van de heer Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio's, over de rol van het Comité van de Regio's in 'Betere regelgeving voor betere resultaten'

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
454 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Gwenny De Vroe en Ludo Van Campenhout
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
461 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

WERKINGSBEGROTING

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
454 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Gwenny De Vroe en Ludo Van Campenhout
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
461 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
468 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Lydia Peeters en Wilfried Vandaele
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.