U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

In de kijker

Huldebetoon slachtoffers aanslagen Parijs

De voorzitter, de Vlaamse Regering en de verschillende fracties brengen in de plenaire vergadering hulde aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen van vrijdag 13 november in Parijs

Toespraak Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio's

De plenaire vergadering ontvangt Markku Markkula, de Finse voorzitter van het Europese Comité van de Regio's (CoR). Het CoR is een EU-adviesorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van Europese regionale en lokale overheden. De heer Markkula houdt een toespraak over de rol van het CoR in 'Betere regelgeving voor betere resultaten'.

Lage-emissiezones (LEZ)

Via een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering de gemeenten de mogelijkheid geven een lage-emissiezone (LEZ) in te voeren en te handhaven, om zo de luchtkwaliteit (emissie fijn stof) in hun gebied te verbeteren. Een lage-emissiezone is een zone met een selectief toelatingsbeleid: de gemeente kan beslissen om voertuigen die niet aan de uitstootnormen voldoen, geen toegang te verlenen tot de LEZ of alleen onder bepaalde voorwaarden. Het is de bedoeling dat gemeenten vanaf 2016 met de maatregel aan de slag kunnen. Antwerpen werd geselecteerd als pilootstad.

Diverse bepalingen inzake energie (o.a. afschaffing gratis kWh elektriciteit)

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie (het zogenaamde Tarievendecreet) en houdt de eindstemming. Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor de distributienettarieven. Het ontwerp bevat de decretale regels voor de distributie van elektriciteit en aardgas in het Vlaams Gewest. De gratis kilowattuur elektriciteit wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2016. De historische schuld voor de groenestroomcertificaten (deel VREG) wordt aangepakt.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Verwelkoming
Huldebetoon aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs
Regeling van de werkzaamheden
Toespraak van de heer Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio's, over de rol van het Comité van de Regio's in 'Betere regelgeving voor betere resultaten'
Regeling van de werkzaamheden
Ingekomen documenten en mededelingen
van de Vlaamse Regering
454 (2014-2015) nr. 1
van de Vlaamse Regering
454 (2014-2015) nr. 1
Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

HULDEBETOON

aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs

TOESPRAAK

Toespraak van de heer Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio's, over de rol van het Comité van de Regio's in 'Betere regelgeving voor betere resultaten'

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
454 (2014-2015) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
461 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

WERKINGSBEGROTING

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
454 (2014-2015) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
461 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.