U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 12 november 2015, 14.00u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, ik wil nog even terugkomen op de vorige actuele vraag. Zonder een steen te willen werpen naar de minister, begrijp ik van de Groenfractie dat ze wel al een exemplaar hebben van de wetenschappelijke review. Omwille van de gelijkheid van informatie, lijkt het me niet onterecht om te vragen dat die aan alle fracties wordt bezorgd. Ik begrijp ook de redenering van de minister dat het eerst bij haar moest terechtkomen. Ik heb daar geen probleem mee, maar blijkbaar is het wel gelekt en de wereld in gestuurd.

De voorzitter

De heer Rzoska heeft het woord.

Mijnheer Diependaele, voor alle duidelijkheid: tot deze morgen hadden we ook niets, de audit niet en de wetenschappelijke review ook niet. Ondertussen hebben we hem via verschillende kanalen ter beschikking gekregen en hebben we hem wel degelijk.

Ik sluit me aan bij uw vraag. Het lijkt me belangrijk dat het parlement en alle leden die betrokken zijn in de materie, kennis kunnen nemen van wat in de review staat.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Vanavond krijg ik de resultaten voorgesteld van de onderzoekster. We zullen kijken of de resultaten afdoende zijn om opgeleverd te worden. Als dat zo is, geven we die samen met de audit vrij. Ik heb zelf nog geen bespreking gehad. Ik kan niet meer zeggen.

Ik wijs erop dat de audit zoals die in de krant is verschenen, niet de definitieve audit was maar wel de voorlopige. De conclusies zijn dezelfde, maar een aantal zaken zijn dieper uitgewerkt. Ik kan niets vrijgeven waarvan ik geen bespreking heb gehad met de onderzoekers. Ik zal dat ook niet doen. Groen is vrij om vrij te geven wat ze willen. Als vanavond het onderzoek kan worden opgeleverd, kunnen we het vrijgeven.

Ik zal wel – en ik ben daar zeer formeel in – mijn werkwijze zeer grondig moeten bijsturen. Ik heb dit in acht jaar nog niet meegemaakt. Het zal gedaan zijn met klankbordgroepen. Dat hebben ze dan zichzelf aangedaan. (Applaus bij de meerderheid)

Matthias Diependaele (N-VA)

Ik ben zeer voorzichtig. Ik begrijp uw redenering ten volle, minister. Het lek is er buiten uw wil om, heb ik begrepen. De vaststelling blijft dat sommige fracties die wetenschappelijke review hebben en andere niet. Dat lijkt mij geen correcte situatie.

Minister Hilde Crevits

Ik ben het daar volkomen mee eens. Dat lijkt nergens op! Laat me daar duidelijk over zijn. Dat is ongezien, wat mij betreft, en dat dient het belang van de CLB’s en van de leerlingenbegeleiding in Vlaanderen totaal niet. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.