U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

  • het schietincident in een jeugdinstelling en het omgaan met agressie in de jeugdzorg;
  • de overdracht van de controlebevoegdheid op werkzoekenden naar de VDAB;
  • de btw voor jeugdhuizen;
  • de audit van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's);
  • de hervorming van de lerarenopleiding;
  • de aanpassing van de energierenovatiepremies;
  • de doorstroming van erkende vluchtelingen naar de huurmarkt.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 12 november 2015 (pdf)

Herstructurering beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering dat het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie wil herstructureren en vereenvoudigen. Het Agentschap Ondernemen en de bedrijfsgerichte diensten van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) worden samengevoegd tot het nieuwe Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO). De meer op lange termijn gerichte IWT-programma's fusioneren met het bestaande Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en de Herculesstichting tot het vernieuwde FWO.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
68 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
68 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
477 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Robrecht Bothuyne en Wouter Vanbesien
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
473 (2014-2015) nr. 1
Verslaggever
Johan Verstreken
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
477 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Robrecht Bothuyne en Wouter Vanbesien
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.