U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Vandaag vragen over:

 • de nationaliteitsvoorwaarde voor statutaire functies bij de Vlaamse overheid;
 • de situatie in Linkebeek na het collectieve ontslag van de Franstalige gemeenteraadsleden;
 • de invoering van de nieuwe renovatiepremie vanaf 1 november;
 • de evaluatie van het woninghuurrecht;
 • flitscontroles op verzoek van burgers;
 • het economisch belang van en de leefbaarheid rond de luchthaven van Zaventem;
 • geweld tegen vrouwen met een handicap;
 • de impact van de federale 'potpourriwetten' op het Vlaamse justitiebeleid;
 • het beleid inzake bedrijfsoverdrachten;
 • het ontwerp van klimaatakkoord tussen Vlaanderen, de federale overheid en de andere gewesten;
 • de financiering van de vzw Flagey.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 28 oktober 2015 (pdf)

Nieuwe sluis Terneuzen

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet tot instemming met het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen over de aanleg van een nieuwe sluis in Terneuzen. Deze nieuwe zeesluis is van groot belang voor de haven van Gent.

Aanpak discriminatie op arbeidsmarkt

Op de plenaire agenda staat ter bespreking en stemming een voorstel van resolutie van leden van de meerderheid over discriminatie van personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Het voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering de sensibilisering, preventie en handhaving te versterken en zet in de eerste plaats in op zelfregulering. Sp.a en Groen vragen praktijktests en mysterycalling.

Opvang vluchtelingenkinderen in het onderwijs

De plenaire vergadering behandelt via de spoedprocedure een voorstel van decreet dat tijdelijke maatregelen moet mogelijk maken voor de opvang van anderstalige kleuters en nieuwkomers in het secundair onderwijs. Door de huidige vluchtelingenstroom zullen nog meer kinderen en jongeren als anderstaligen instromen in het basis- en secundair onderwijs en zal de groep leerlingen met een thuistaal die niet het Nederlands is, verder groeien.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
48 (2015-2016)
van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans
49 (2015-2016)

BESPREKINGEN

van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck
494 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Ingeborg De Meulemeester
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde
415 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Bart Van Malderen en Miranda Van Eetvelde
Bespreking

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van Joris Poschet, Koen Daniëls, Jo De Ro, Karl Vanlouwe, Kathleen Helsen en Kris Van Dijck
494 (2015-2016) nr. 1
Verslaggever
Ingeborg De Meulemeester
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde
415 (2014-2015) nr. 1
Verslaggevers
Bart Van Malderen en Miranda Van Eetvelde
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.