U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Actuele vraag over de nationaliteitsvereiste als voorwaarde voor statutaire functies bij de Vlaamse overheid
van Mercedes Van Volcem aan minister Liesbeth Homans
45 (2015-2016)
Actuele vraag over de politieke situatie in de faciliteitengemeente Linkebeek na het collectieve ontslag van de Franstalige gemeenteraadsleden
van Tom Van Grieken aan minister Liesbeth Homans
46 (2015-2016)
Actuele vraag over het ontslag van de Franstalige meerderheid in de gemeenteraad van de faciliteitengemeente Linkebeek
van Willy Segers aan minister Liesbeth Homans
47 (2015-2016)
Actuele vraag over de invoering van de nieuwe Vlaamse renovatiepremie op 1 november 2015
van Michèle Hostekint aan minister Liesbeth Homans
48 (2015-2016)
Actuele vraag over de evaluatie van het woninghuurrecht
van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans
49 (2015-2016)
Actuele vraag over flitscontroles op verzoek van burgers
van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
50 (2015-2016)
Actuele vraag over de invloed van de luchthaven van Zaventem op de Vlaamse Rand en Brussel, met name wat betreft het economische belang van de luchthaven en de nood aan een evenwichtig spreidingsplan
van Michel Doomst aan minister Ben Weyts
51 (2015-2016)
Actuele vraag over geweld tegen vrouwen met een handicap
van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
52 (2015-2016)
Actuele vraag over de impact van de federale 'potpourriwetten' op het Vlaamse beleid inzake justitie
van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
53 (2015-2016)
Actuele vraag over de bijsturing van het beleid inzake bedrijfsoverdrachten
van Güler Turan aan minister Philippe Muyters
54 (2015-2016)
Actuele vraag over het informeren en begeleiden van bedrijfsleiders met betrekking tot een toekomstige bedrijfsoverdracht
van Grete Remen aan minister Philippe Muyters
55 (2015-2016)
Actuele vraag over het ontwerp van klimaatakkoord tussen het federale niveau en de gewesten
van Robrecht Bothuyne aan minister Joke Schauvliege
56 (2015-2016)
Actuele vraag over het statuut van het ontwerpakkoord tussen de federale en de gewestregeringen betreffende de inspanningsverdeling van de nationale klimaatdoelstellingen
van Bruno Tobback aan minister Joke Schauvliege
57 (2015-2016)
Actuele vraag over de goedkeuring van het ontwerp van klimaatakkoord door de Vlaamse Regering
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
58 (2015-2016)
Actuele vraag over de financiering van vzw Flagey na het wegvallen van federale subsidies
van Cathy Coudyser aan minister Sven Gatz
59 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recycleren van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009
381 (2014-2015) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004
382 (2014-2015) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ondertekend te Terneuzen op 5 februari 2015
417 (2014-2015) nr. 1
Voorstel van decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs
551 (2015-2016) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
452 (2014-2015) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990
453 (2014-2015) nr. 1
Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft
494 (2015-2016) nr. 1
Voorstel van resolutie betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond
415 (2014-2015) nr. 1
Voorstel van decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs
551 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recycleren van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009
381 (2014-2015) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004
382 (2014-2015) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen, ondertekend te Terneuzen op 5 februari 2015
417 (2014-2015) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
452 (2014-2015) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990
453 (2014-2015) nr. 1
Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft
494 (2015-2016) nr. 1
Voorstel van decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs
551 (2015-2016) nr. 1
Voorstel van resolutie betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond
415 (2014-2015) nr. 1
Motie tot besluit van de op 14 oktober 2015 door Bart Van Malderen in commissie gehouden interpellatie tot minister Liesbeth Homans over de Armoedebarometer 2015
502 (2015-2016) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Katrien Partyka aan minister Liesbeth Homans
49 (2015-2016)

BESPREKINGEN

16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.