U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 oktober 2015, 14.00u

Voorzitter
Herdenking van de installatie van de Vlaamse Raad op 21 oktober 1980
De voorzitter

Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor een bijzondere datum. Het is vandaag dag op dag 35 jaar geleden dat de Vlaamse Raad voor de eerste maal is bijeengekomen na de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die uitwerking gaf aan de tweede staatshervorming.

De Vlaamse Raad werd toen nog niet rechtstreeks verkozen. Hij was samengesteld uit de Nederlandstalige volksvertegenwoordigers en senatoren, het zogenaamde dubbelmandaat, en telde aldus 221 leden.

Ook een eigen gebouw was toen nog toekomstmuziek. De Vlaamse Raad kwam bijeen in het halfrond van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dat veronderstelde een goede coördinatie van de eigen parlementaire werkzaamheden met die van de federale kamers. Elke week vergaderen was dan ook niet mogelijk.

De openingsvergadering van dinsdag 21 oktober 1980 was bijzonder kort.

Het was inderdaad pas op dinsdag 4 november 1980 dat de heer Rik Boel tot eerste voorzitter van de Vlaamse Raad werd verkozen. In zijn toespraak noemde hij de gebeurtenissen van die dag historisch. Voor de Vlaamse Raad gebruikte hij toen reeds de benaming Vlaams Parlement. Hij beschouwde het Vlaams Parlement als een product van anderhalve eeuw Vlaamse Beweging en strijd voor democratisering van onze samenleving en sprak tegelijk zijn bezorgdheid uit over het functioneren van de parlementaire democratie.

Maar veel belangrijker dan de installatievergadering van 21 oktober 1980 was uiteraard de tweede staatshervorming. Die breidde niet alleen de bevoegdheden van de cultuurgemeenschappen drastisch uit met de persoonsgebonden aangelegenheden. Ze voerde ook de gewestvorming uit, althans voor het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, en voorzag de gemeenschappen en de gewesten nu niet alleen van eigen parlementen, maar ook van eigen regeringen. Samen met de afschaffing van het dubbelmandaat was dat een essentiële stap voorwaarts in de totstandkoming van een volwaardige Vlaamse deelstaat met een volwaardig Vlaams beleid.

Geef toe, dat is een bijzondere datum. (Applaus)

De heer De Croo heeft het woord.

Herman De Croo (Open Vld)

Het doet me genoegen dat hier drie zonen zijn van collega’s die daar waren en dat uw dienaar daar ook aanwezig was.

Voorstel van resolutie van Annick De Ridder, Tinne Rombouts, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Jenne De Potter en Grete Remen betreffende het dieselschandaal bij Volkswagen en de gevolgen ervan in Vlaanderen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.