U bent hier

De voorzitter

Stemmingen over de amendementen

Dames en heren, aan de orde zijn de stemmingen over de amendementen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 1, van Güler Turan, Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en Bart Van Malderen.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  24 leden hebben ja geantwoord;
  78 leden hebben neen geantwoord;
    5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 2, van Güler Turan, Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz en Wouter Vanbesien.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
107 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
105 leden hebben ja geantwoord;
    1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Reden voor onthouding?

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan (sp·a)

Collega’s, ik wil een laatste maal benadrukken dat het voor de sp.a-fractie heel belangrijk is dat er aandacht gaat naar de ondernemer in moeilijkheden en naar het wegwerken van de stigmatisering. We willen faciliteiten bieden aan ondernemers die moeten en kunnen herstarten. We willen daar met alle mogelijke middelen op inzetten. Onze sp.a-fractie heeft daarom de resolutie van de meerderheidspartijen goedgekeurd. Ikzelf heb me onthouden, niet omdat ik niet akkoord ga met de inhoud maar om een duidelijk signaal te geven dat het niet genoeg is. Ik vind dat de resolutie maar over een deelaspect gaat doordat het preventief bedrijfsbeleid daartussenuit is gehaald. Ik dank u dus voor de eerste stap, maar het moet nog verder gaan, en we zullen dat samen opvolgen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.