U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken over het verzoekschrift over spreekrecht voor de Antwerpse actiegroepen in het Vlaams Parlement over een gezonde oplossing van het mobiliteitsprobleem in en rond Antwerpen.

De heer Vanbesien, verslaggever, heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Heel kort, voorzitter.

Collega’s, ik stel namens de verslaggevers voor om in te gaan op de suggestie die in het verslag staat en die iedereen al heeft kunnen lezen, van onze voorzitter Jan Peumans, dat de plenaire vergadering beslist om de behandeling niet af te sluiten, maar on hold te plaatsen. Ik stel daarom ook voor om het debat hierover vandaag niet te voeren.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder, verslaggever, heeft het woord.

Iedereen kan het uitgebreide verslag van de commissievergadering lezen. De conclusies zijn duidelijk.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.