U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dit laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Vandaag vragen over:

 • het lerarenloopbaanpact, de zij-instromers en het aantrekkelijker maken van het beroep van leerkracht;
 • de ondervertegenwoordiging van kansengroepen in het hoger onderwijs;
 • kwetsbare meisjes uit instellingen die in de prostitutie worden gelokt;
 • de staking bij het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht;
 • de benoeming van een burgemeester uit de oppositie in faciliteitengemeente Linkebeek;
 • de aanpassing van het woonbeleid aan de keuze voor kleinere woningen;
 • de impact van de federale taxshift op het Vlaamse doelgroepenbeleid;
 • de vergunningsplicht bij functiewijzigingen van militaire domeinen voor de opvang van vluchtelingen;
 • de nood aan een deblokkering van het dossier Essers;
 • de verdeling van de extra Europese landbouwsteun onder de Vlaamse sectoren;
 • asbest in schoolgebouwen;
 • het filmvertoningsbeleid.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 7 oktober 2015 (pdf)

Spreekrecht actiegroepen in Antwerps mobiliteitsdossier

De Antwerpse actiegroepen tegen het Oosterweelplan verzamelden met een verzoekschrift 15.000 handtekeningen om gehoord te worden in het parlement. De Commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit hield een hoorzitting met de indieners van het 'verzoekschrift over spreekrecht voor de Antwerpse actiegroepen in het Vlaams Parlement over een gezonde oplossing van het mobiliteitsprobleem in en rond Antwerpen' en brengt verslag uit aan de plenaire vergadering van de bespreking van het verzoekschrift.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Boodschappen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
7 (2015-2016)
van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
8 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
17 (2015-2016)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
7 (2015-2016)
van Caroline Croo aan minister Jo Vandeurzen, beantwoord door minister Hilde Crevits
8 (2015-2016)
van Christian Van Eyken aan minister Liesbeth Homans
10 (2015-2016)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
17 (2015-2016)

BESPREKINGEN

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.