U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 september 2015, 10.04u

Voorzitter
Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de Open Vld-fractie zijn

in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen mevrouw Freya Saeys als vast lid vervangen door mevrouw Gwenny De Vroe en mevrouw Gwenny De Vroe als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Freya Saeys,

en voor de sp.a-fractie zijn

in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting de heer John Crombez als vast lid vervangen door de heer Joris Vandenbroucke,

in de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid mevrouw Ingrid Lieten als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Bruno Tobback,

in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand de heer John Crombez als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Joris Vandenbroucke,

in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed de dames Caroline Gennez en Ingrid Lieten als plaatsvervangend lid vervangen door de heren Renaat Landuyt en Steve Vandenberghe,

in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid de heer Rob Beenders als vast lid vervangen door de heer Steve Vandenberghe en de heer John Crombez als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Rob Beenders,

in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn mevrouw Ingrid Lieten als vast lid vervangen door de heer Bruno Tobback en de heer Bruno Tobback als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Ingrid Lieten,

in de Commissie voor Onderwijs mevrouw Ingrid Lieten als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Steve Vandenberghe,

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de heer Renaat Landuyt als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Ingrid Lieten,

in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen de heer Joris Vandenbroucke als vast lid vervangen door mevrouw Ingrid Lieten en de heer Kurt De Loor als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Bart Van Malderen,

en in de Commissie voor Reglement en Samenwerking de heer John Crombez als vast lid vervangen door de heer Joris Vandenbroucke.

De voorzitter

Wijzigingen in het bestuur

Dames en heren, bij brief van 28 september 2015 draagt de heer Bart Somers, voorzitter van de Open Vld-fractie, mevrouw Gwenny De Vroe voor als eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, ter vervanging van mevrouw Freya Saeys, en mevrouw Lydia Peeters als tweede ondervoorzitter van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, ter vervanging van mevrouw Gwenny De Vroe.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Boodschappen
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.