U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 28 september 2015, 14.03u

Voorzitter
Toespraak van de voorzitter
De voorzitter

Dames en heren, goedemiddag. De heer De Croo heeft het natuurlijk weer voortreffelijk gedaan. Als je zes staatshervormingen overleeft, wil dat wat zeggen. Mijnheer De Croo, bedankt dat u dat weer in uw bekende stijl hebt gedaan.

Beste collega’s, dames en heren ministers, minister-president in het bijzonder, uiteraard ook de viceministers-presidenten en de andere ministers, beste medewerkers van het Vlaams Parlement, geacht publiek, met veel plezier heet ik u hier allen hartelijk welkom voor onze eerste plenaire vergadering van het nieuwe parlementaire jaar in onze nog altijd wondermooie koepelzaal. U weet het of u weet het niet, de voorbije vakantie is de zaal flink onder handen genomen en het glas is na de opknapbeurt van deze zomer transparanter dan ooit en ik hoop dat de werking van ons parlement dat in 2015-2016 ook zal zijn.

Ik hoop ook dat u na deze warme zomer allemaal bruist van energie en gezondheid. Ik dank u tegelijkertijd voor het vertrouwen dat u mij schenkt om ook dit parlementaire jaar opnieuw uw voorzitter te zijn.

Als tegenprestatie mag u van mij verwachten dat ik uw dynamisme en uw inzet zoveel mogelijk zal honoreren. Ik zal dus mijn uiterste best doen om uw vertrouwen niet te beschamen, en dan bedoel ik het vertrouwen van alle 123 Vlaamse volksvertegenwoordigers die dit parlement naar zijn hoogste niveau proberen te tillen.

Met die laatste bekommernis in het achterhoofd roep ik u allen, meerderheid zowel als oppositie, op tot wederzijds respect en dus vooral veel luisterbereidheid in het debat.

Uw aanwezigheid in dit halfrond en in de omliggende commissiezalen is daartoe een eerste vereiste, en ik zeg dat niet alleen omdat u daarmee zowel uw eigen imago als het imago van ons parlement bij de bevolking hooghoudt. Uw aanwezigheid is een fundamentele, morele plicht. Ze bewijst niet alleen uw interesse voor uw politieke collega’s en het daarmee gepaard gaande debat, ze verrijkt u ongetwijfeld ook met kennis. In ons parlement bieden wij u namelijk tal van gelegenheden om uw besluitvorming te enten op de dagelijkse realiteit, haar noden en behoeften. Al jaren helpen onze paraparlementaire organisaties u daarbij, net als de gastsprekers in de verschillende commissies.

Maar ook hier in het halfrond zelf kunnen u en ik veel leren. Een mooi voorbeeld daarvan was de European State of the Union van Jef Lambrecht dit voorjaar. Zijn woorden waren nog niet koud of we werden overspoeld door de gevolgen van de conflicten in de Arabische wereld.

Ik breek daarom een lans voor een massale aanwezigheid bij dergelijke initiatieven. Een eerste gelegenheid krijgt u daartoe al op 15 oktober bij de komst van de Nederlandse minister-president Mark Rutte naar deze zaal.

Hij zal ons hier toespreken en naar goede gewoonte zullen niet alleen de aanwezigen hier, maar ook de modale Vlaming die uiteenzetting rechtstreeks kunnen volgen op de livestream die onze diensten verzorgen.

Het is namelijk van groot belang dat onze werking doordringt tot bij alle Vlamingen. Daarbij valt uw persoonlijke inbreng als boodschapper voor uw achterban niet te onderschatten. Anderzijds wil ik erop wijzen dat u de bevolking meer vertrouwen kunt geven in ons parlement door een sterk en correct optreden in de media.

Ik hoef u niet de weg te wijzen naar de traditionele mediakanalen, waarin u allemaal al langer uw mening uitdraagt. Ik wil u wel een extra inspanning vragen om ook de specifieke werking van ons parlement binnen deze muren met zorg weerklank te geven in de gespecialiseerde programma’s als Villa Politica op de VRT, de journaals op VTM of de duiding op Kanaal Z, maar ook op een voor ons onontbeerlijke zender als Actua TV.

Dames en heren, beste collega’s, het begin van een nieuw jaar is altijd een moment van goede voornemens. Gezonder gaan leven, stoppen met roken – wat ik al vier jaar doe –, meer gaan sporten – wat ik ook doe –, een paar kilo’s afslanken – wat ik ook doe. Normaal zweert men die dure eden op 1 januari, maar wij, volksvertegenwoordigers, staan in september altijd aan een nieuwe startlijn.

Ons voornemen moet zijn om de problemen van onze Vlaamse bevolking op te lossen of te verlichten. Welnu, onze maatschappij bevindt zich momenteel in de greep van één thema dat het dagelijks leven volledig beheerst: de vluchtelingencrisis.

Als die ons één ding heeft geleerd, dan is het wel het volgende: hoe minder men bezit, hoe meer problemen men heeft. Nochtans zijn wij als bewoners van een van de meest welvarende regio’s van onze aardbol geneigd om in elk aspect van onze overvloed een probleem te vinden.

Als ik in het verleden vanop deze zelfde plek heb gepleit voor hoogstaande kwaliteit in dit parlement, dan lijkt dit me een uitstekende gelegenheid om u allen te wijzen op de nood van een debat dat de waan van de dag overstijgt. Voor sommige mensen staat leven gelijk aan overleven.

Daarom hebben we nood aan een debat dat leidt naar gefundeerde oplossingen voor acute maatschappelijke crisissen en dat de basis legt voor stevige en leefbare structuren voor de toekomst in dit nieuwe Vlaanderen, dat steeds meer ingebed geraakt in een multiculturele en geglobaliseerde wereld.

Ik ben ervan overtuigd dat u daarvoor hier de instrumenten in handen hebt. U gaat nu samen met mij het tweede jaar in van deze zittingsperiode. Iedereen heeft de kans gehad om zich te positioneren in deze vergadering, om zichzelf te oriënteren of te specialiseren, om zijn werkterrein af te lijnen of te diversifiëren. Kortom, iedereen zou zich gemakkelijk moeten voelen op zijn plaats, zodat ons parlement op kruissnelheid kan werken.

Het is niet mijn bedoeling om hier op een scherm de cijfers te projecteren van het aantal behandelde vragen tijdens het afgelopen zittingsjaar. U weet al langer dat ik kwantiteit niet als waardemeter hanteer.

Toch wil ik aanstippen dat tijdens het afgelopen zittingsjaar in 12 actualiteitsdebatten heel interessante invalshoeken werden belicht. Het werk van u allen samen mondde uit in 11 voorstellen van decreet, 49 ontwerpen van decreet – weliswaar van de regering – en 17 voorstellen van resolutie van het parlement.

Het verheugt mij dat er ook verscheidene schriftelijke vragen werden ingediend en behandeld in de traditioneel kalmere maanden juli en augustus. Een aantal commissies hebben hun vergaderingen vroeger hervat. Ik zou hen als voorbeeld willen stellen, want we hebben er alle belang bij dat ons parlement ook in de zomermaanden inspeelt op de actualiteit.

Ik heb al verwezen naar de vluchtelingencrisis: zulke gebeurtenissen laten zich niet in een kalender vatten en zij vragen onmiddellijke reactie. Zij vormen het duidelijkste bewijs dat Vlaanderen twaalf maanden op twaalf een degelijk bestuur vraagt.

Dat bestuur gaat uiteraard niet alleen van de Vlaamse Regering uit, minister-president. Net als in het verleden wens ik de rol van dit Vlaams Parlement te beklemtonen, niet alleen als controlemiddel maar vooral als broeinest en kraamkamer van een decreetgeving geïnspireerd door onze beste democratische waarden.

Om die werking te optimaliseren heeft zowel het Vast Bureau als het Uitgebreid Bureau een aantal nieuwe regels voorgesteld, die bij wijze van experiment zullen worden uitgetest tot eind januari 2016, waarop vanzelfsprekend een evaluatie volgt.

Die constante herbronning vormde de grondslag van ons beleidsplan Plenum 2.0. Waar nodig sturen wij bij, waar nodig passen wij de werking van ons parlement aan.

Ik durf met enige trots te stellen dat wij daar al jaren in slagen. Dat is enerzijds uw verdienste, maar zeker niet minder die van de administratieve en ondersteunende diensten van ons parlement.

Mevrouw de secretaris-generaal, mijn speciale dank daarvoor en tegelijkertijd gaat die dank uit naar uw vele toegewijde medewerkers. Zij zorgen ervoor dat u, dames en heren volksvertegenwoordigers, zich dag na dag ten volle kunt concentreren op de kern van uw politieke werk.

Om u daarbij te helpen, zijn wij zo vrij om u daarvoor een multifunctionele pen van het Vlaams Parlement aan te bieden. Die pen, die u op uw werkblad gevonden hebt, schrijft niet alleen, ze dient ook om buiten deze vergadering te swipen op een iPad of een smartphone. (Opmerkingen)

Er ligt niets. Fout van het personeel! (Gelach)

Mevrouw Goossens bevestigt mij dat dit helemaal juist is. Dat ziet er niet goed uit! (Gelach)

U krijgt die pen nog in elk geval.

Nu gaat mijn eindzin helemaal in rook op.

Ik zou dus zeggen: aan de slag voor een dynamisch Vlaanderen, de burger rekent op u!

Ik dank u. (Applaus)

Verkiezing van het Bureau
Constituering van het Vlaams Parlement

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.