U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 28 september 2015, 14.03u

Voorzitter
Verkiezing van het Bureau
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van het Bureau van het Vlaams Parlement.

Het scheidend Bureau was als volgt samengesteld:

voorzitter: de heer Jan Peumans
eerste ondervoorzitter: de heer Peter Van Rompuy
tweede ondervoorzitter: de heer Wilfried Vandaele
derde ondervoorzitter: de heer Marino Keulen
vierde ondervoorzitter: mevrouw Caroline Gennez
secretarissen: mevrouw Nadia Sminate, de heer Kris Van Dijck en mevrouw Sonja Claes

Vraagt iemand het woord omtrent de verkiezing van het Bureau?

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Zoals gebruikelijk heb ik contact opgenomen met alle fracties die vertegenwoordigd zijn in het Vast Bureau. Wij hebben besloten om het uittredend Bureau te herbevestigen.

De voorzitter

U spreekt dus namens Koen Van den Heuvel, Bart Somers en Joris Vandenbroucke?

Mijnheer Janssens, hebt u het woord gevraagd? Neen? Des te beter. (Gelach)

Wij hebben het voorstel van de heer Diependaele gehoord.

Daar het aantal kandidaten voor elk ambt in het Bureau overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik verkozen:

tot voorzitter: de heer Jan Peumans
tot eerste ondervoorzitter: de heer Peter Van Rompuy
tot tweede ondervoorzitter: de heer Wilfried Vandaele
tot derde ondervoorzitter: de heer Marino Keulen
tot vierde ondervoorzitter: mevrouw Caroline Gennez
tot secretarissen: mevrouw Nadia Sminate, de heer Kris Van Dijck en mevrouw Sonja Claes

Het Bureau van het Vlaams Parlement is aldus samengesteld en ik verzoek de voorzitter en twee secretarissen hier op het gestoelte te komen plaatsnemen. (Applaus)

Politieke fracties
Toespraak van de voorzitter

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.