U bent hier

Plenaire vergadering

maandag 28 september 2015, 14.03u

Voorzitter
Opening van de vergadering
De voorzitter

Dames en heren, de vergadering is geopend.

Dames en heren, ik heb de eer deze zitting te openen. Ik doe dat voor de tweede maal en misschien niet voor de laatste maal. Ik heet u hartelijk welkom voor deze enkele ogenblikken dat u mij dit genoegen doet. Het is ook totaal onopzettelijk, maar ik ben het lid met de grootste dienstanciënniteit – dat is aan de kiezers te wijten – en met de hoogste ouderdom – dat is aan mijn ouders te wijten. Er zijn er 73 onder jullie – als jullie allemaal aanwezig zijn – die nog niet geboren waren toen ik mijn eed aflegde. Als ik erover nadenk, ben ik de enige in het land die de zes herzieningen van de Grondwet heeft besproken en goedgekeurd. Het was misschien niet altijd het beste wat ik in mijn leven heb gedaan. (Opmerkingen)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.