U bent hier

In de kijker

Nieuw parlementslid

Barbara Bonte neemt ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger uit de Vlaams Belang-fractie. Na het onderzoek van de geloofsbrieven legt haar opvolger de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. De eerste opvolger die in aanmerking komt is Ortwin Depoortere.

Verkiezing Bureau en toespraak voorzitter

Bij het begin van een nieuw parlementair jaar verkiest de plenaire vergadering uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitters en secretarissen.Samen vormen zij het Bureau (dagelijks bestuur van het parlement). De voorzitter houdt traditioneel een toespraak naar aanleiding van het nieuwe parlementaire werkjaar.

Septemberverklaring Vlaamse Regering

Op de vierde maandag van september legt de Vlaamse Regering de Septemberverklaring af in de plenaire vergadering. Daarin belicht de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor het volgende jaar. Het parlementaire debat over de Septemberverklaring volgt op woensdag.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Opening van de zitting 2015-2016
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Verkiezing van het Bureau
Toespraak van de voorzitter
Constituering van het Vlaams Parlement
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid
Eedaflegging van het nieuwe lid
Verkiezing van het Bureau
Toespraak van de voorzitter

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.