U bent hier

woensdag 8 april 2020, 14.00u

Actualiteitsdebat aanpak coronacrisis

Tijdens de wekelijkse plenaire vergadering gaan de Vlaamse volksvertegenwoordigers in debat met de Vlaamse Regering over de verdere aanpak van de coronacrisis.

De Vlaamse overheid is bevoegd voor onder meer de zorgsector en de rusthuizen, de gezondheidspreventie, het onderwijs en de economische gevolgen van de crisis.

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 1 april 2020, 14.00u

Actualiteitsdebat aanpak coronacrisis

De volksvertegenwoordigers bespreken de verdere aanpak van de coronacrisis in een actualiteitsdebat met de Vlaamse Regering, die onder meer bevoegd is voor preventieve gezondheidszorg, de woonzorgcentra, het onderwijs en de economische gevolgen van de crisis.

Omzetting Europese richtlijn over belastingsgeschillen

Op verzoek van de Vlaamse Regering behandelt het parlement een ontwerp van decreet tot omzetting van een Europese richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie rechtstreeks in de plenaire vergadering, wegens de hoogdringendheid.

Tweede corona-nooddecreet - Energie en water

Het parlement behandelt via de spoedprocedure een voorstel van decreet dat onder meer de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis moet dekken.  Het voorstel van decreet wil met betrekking tot energie en water een aantal decretale noodmaatregelen nemen die niet kunnen worden gevat door het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (eerste corona-nooddecreet). Het gaat enerzijds om een aantal gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, en anderzijds om een aantal sociaal-economische beschermingsmaatregelen voor eindafnemers.Ook dit voorstel van decreet wordt rechtstreeks in de plenaire vergadering behandeld wegens de hoogdringendheid.

Alle plenaire vergaderingen sinds 1972

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.